لینک های دسترسی

تفاوت تجلیل از عید در میان مردم عصر قدیم و جدید در هرات


تفاوت تجلیل از عید در میان مردم عصر قدیم و جدید در هرات

در ولایت هرات رسم است پس از نماز عید افراد كوچك خانواده به دیدار بزرگان بروند.

معمولا رسم بر این است که سه روز اول عید به نام عید مردان واز روز چهارم به بعد عید زنان آغاز میشود.
اما آنچه در این بین به نظر میرسد این روزها دیگر خبری از آن رسوم و یا تجلیل های سنتی به چشم نمی خورد.

با اینکه پذیرایی از مهمانان مهم ترین ركن تجلیل از روزهای عید است اما این پذیرایی ها نظر به گذشت زمان با تغییرات همراه بوده است.

تجلیل اعیاد در هرات عصر قدیم

عبدالحکیم پیرمرد نود ساله هراتی میگوید نخود و كشمش در هرات قدیم حالا جای خود را به سفره های مجلل در هرات امروزی داده است.

وی رسم و عنعنات قدیمی هرات را به مراتب بهتر از امروز میخواند.

گفته های عبدالحکیم کهنسال یاد روزهای كاملا سنتی هرات قدیم را زنده می كند.

روز هایی كه فقط چند نوع میوه خانگی زینت سفره های خاص و عام مردم بود.

تجلیل اعیاد در هرات عصر نو

روز عید در هر خانه از غنی تا فقیر سفره های مجلل چیده می شود.

جوانان امروزی چیدن این چنین سفره ها را نوعی مد و رواج بین مردم عنوان میكنند.

ولی شاه بهره، رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ، هرات دلیل این تفاوت ها از گذشته تا بحال را چنین بیان میکند.

به باور آقای بهره چیدن سفره های رنگارنگ امروزی نتنها نمیتواند روابط را مستحكمتر كند بلكه نوعی دوری را بدنبال دارد.

زیرا در اكثر مواقع چیدن سفره های رنگارنگ باعث دلشكستگی و رنجشش كسانی می شود كه توان مالی كافی ندارند.

XS
SM
MD
LG