لینک های دسترسی

Breaking News

شانزدهم حمل روز رای دهی انتخابات افغانستان


دفاتر رای دهی از هفت صبح تا چهار عصر باز خواهد بود
دفاتر رای دهی از هفت صبح تا چهار عصر باز خواهد بود
پس از دوماه مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری، دفاتر رای دهی فردا ساعت هفت صبح به روی رای دهندگان افغان باز میشود.

این نخستین باری است که انتقال قدرت به صورت دموکراتیک از یک حکومت منتخب به دیگری و به گونۀ مسالمت آمیز صورت خواهد گرفت.

از جمله ۶۸۴۵ مرکز رای دهی که فهرست آنرا کمیسیون مستقل انتخابات به نهاد های امنیتی سپرده بود به تعداد ۷۴۸ مرکز رای دهی در سراسر آن کشور به دلیل نا امنی مسدود خواهد بود.

کارزار انتخاباتی ۴۸ ساعت پیش از انتخابات پایان یافت و این دو شبانه روز "سکوت" نامیده شد.
نهاد های مختلف در جریان این دو روز سکوت با گردهمایی ها ورفتن درمیان مردم، آنها را به رای دادن ترغیب کردند. این نهاد ها از مردم خواستند تا بدون کدام هراسی به مراکز رای دهی بروند ورهبر آینده شانرا انتخاب کنند.

روند نامزدی و کاندیداتوری

برای انتخابات ریاست جمهوری نخست ۲۷ تن ثبت نام نموده بودند که فقط ۱۱نامزد توانست به مرحلۀ کاندیداتوری راه یابند. در جریان کارزارانتخاباتی، عبدالقیوم کرزی و محمد نادر نعیم، به نفع زلمی رسول کاندیدای دیگر ریاست جمهوری از کاندیداتوری شان گذشتند.

عبدالرحیم وردک، کاندیدای دیگر ریاست جمهوری نیز ازرقابت ریاست جمهوری دست کشید. اما حمایتش را از هیچ کسی ابراز نداشت.

محمد اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله، زلمی رسول، عبدرب الرسول سیاف، قطب الدین هلال، هدایت امین ارسلا، محمد داود سلطان زوی و محمد شفیق گل آغا شیرزی در این انتخابات با هم رقابت میکنند.

در انتخابات سال ۱۳۹۳ برخلاف انتخابات سال های ۱۳۸۳و ۱۳۸۸هیچ زنی خود را به کرسی ریاست جمهوری نامزد نکرد در حالیکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از سه زنی که بسته های معلومات انتخاباتی را دریافت کرده بودند، خبر داده بود.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۳ یک زن ودر انتخابات سال ۱۳۸۸دو زن نامزد بودند.

شمار رای دهندگان

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در جریان روند انتخابات کنونی تا حال بیش از ۳،۸ میلیون نفر کارت رای دهی اخذ کرده اند که که بیش از ۱.۳ میلیون آنرا زنان تشکیل میدهند.
به صورت کل شمار افرادیکه از سال ۲۰۰۳ و در انتخابات گذشته کارت اخذ کرده اند، به ۲۱ میلیون نفر میرسد.
با آنهم این کمیسیون میگوید که در افغانستان فقط ۱۲ میلیون نفر واجد شرایط رای دهی اند.

نورمحمد نور سخنگوی این کمیسیون گفت که اگر افراد غیر واجد شرایط کارت رای دهی دریافت کرده باشند، در جریان رای دهی از آنها جلوگیری صورت خواهد گرفت.

در رقابت انتخابات برای کرسی های شورا های ولایتی بیشتر از سه هزار نفر ثبت نام کرده بود که در فهرست نهایی به تعداد ۲۷۳۱ تن راه یافتند اما سپس نام ۱۰۷ تن از آنها به سبب تذویز دراسناد تحصیلی وسنی شان حذف شدند.

تعداد مراجعه کنندگان در روز های اخیر ثبت نام بیشتر شده بود که شماری از آنها نتوانستند کارت رای دهی اخذ نمایند.

دور دوم انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود، این کمیسیون مطابق به قانون اساسی، انتخابات را درمدت دو هفته برگزار خواهد کرد.

این کمیسیون میگوید که برای ۱۲میلیون رای دهنده آمادگی گرفته است. این کمیسیون همچنان میگوید که ۱۴میلیون ورق رای دهی برای انتخابات ریاست جمهوری و ۱۴میلیون برای شوراهای ولایتی چاپ شده است.

کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که مواد اساس رای دهی به همه مناطق دوردست وولسوالی های کشور انتقال داده شده است.

وزارت دفاع افغانستان میگوید که در انتقال مواد در هشست نقطه در ولایت بدخشان نیروهای خارجی کمک نموده اند. اما در سایر نقاط انتقال مواد توسط نیروهای ملی آن کشور صورت گرفته است.

ناظرین انتخابات

بر اساس معلومات این کمیسیون، شمارش آرا در محلات رای دهی در حضور ناظرین ملی وبین المللی ونماینده نامزدان ریاست جمهوری وشورا های ولایتی صورت میگیرد.

قرار معلومات این کمیسیون، از این انتخابات به تعداد ۲۶۵ هزار ناظر ملی وبین المللی نظارت میکنند که این تعداد شامل نمایندگان احزاب، کاندیدان ریاست جمهوری و شورا های ولایتی و جوامع مدنی میباشد.

فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه در حدود ۱۰هزار تن را که حدود سه هزارآن را زنان تشکیل میدهد برای نظارت در نقاط مختلف کشور فرستاده است. در این حالیست که تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان درحدود ۷۰۰۰ ناظر را که حدود دو هزار آن زنان است از این روند نظارت خواهند کرد.

بر اساس تقسیم اوقات انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ چهار ثور واز شورا های ولایتی را به تاریخ ۲۷ ثور اعلام میگردد.
XS
SM
MD
LG