لینک های دسترسی

Breaking News

تدابیر مشخص برای جلوگیری از تقلب در انتخابات


در انتخابات از دو رنگ استفاده می شود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که به منظور جلوگیری از تکرار تقلب انتخابات سال ۲۰۰۹، اقدامات مشخصی را روی دست گرفته اند.

نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید در قدم نخست در مناطق که از امنیت و برگزاری شفاف انتخابات اطمینان نداشته باشند، رای گیری را راه اندازی نمی کنند.

آقای نور می گوید"جاییکه ناامن است اصلاْ کارمند انتخاباتی، صندوق ها و اوراق رای دهی را ارسال نمی کنیم. به خاطریکه باز هم در آن مناطق تقلب و تخطی صورت گرفته و روند متاثر می گردد.

به گفتۀ آقای نور تنها در جای انتخابات برگزار خواهد شد که ناظر، مشاهد، نمایندۀ مطبوعات، کارمند کمیسیون انتخابات ، رای دهنده و مواد انتخاباتی امن باشد و صدمۀ به آن نرسد.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیوآشنا گفت که به منظور شفافیت بیشتر و جلوگیری از تعدد رای دهی، در این انتخابات، "برای نخستین بار در سطح جهان از دو نوع رنگ انتخاباتی استفاده می شود، یکی رنگ که قابل دید است و دیگر که توسط نور مشخص قابل دید می گردد."

کود مشخص مراکز رای دهی

نور محمد نور می گوید که در این دور مشخص است کدام مواد به کدام ولسوالی ارسال شود و چگونه دوباره جمع آوری شود. درصورت دستبرد زدن به آن مواد و یا هم "استفادۀ زنان از مواد مربوط به مردان و یا برعکس، در شمارش آرا اعتبار نمی داشته باشد."

انتخابات در افغانستان پیشینۀ زیادی ندارد و تا هنوز روند رای دهی در جامعۀ افغانستان نهادینه نشده است.

آقای نور می گوید در این انتخابات برای تمام مراکز زنانه و مردانه کود نمبر و میکانیزم جداگانۀ را مد نظر گرفته اند تا همانند انتخابات ۲۰۰۹ مرد ها نتوانند به عوض همسران، دختران و یا هم مادران شان رای دهند.

به گفتۀ آقای نور، نیروی های امنیتی از امنیت ۶۴۲۳ مرکز انتخاباتی در ۳۴ ولایت افغانستان اطمینان داده اند که از آنجمله هژده ولایت به شمول فراه، غور، هلمند، و کندهار تا هنوز با مشکلات امنیتی رو به رو می باشد.

مراکز رای دهی خیالی

مراکز رای دهی خیالی در نقاط مختلف افغانستان، چالشی دیگری در انتخابات پسین ریاست جمهوری بود که مشروعیت آن انتخابات را در سطح ملی و بین المللی تحت شعاع قرار داد.

در انتخابات ۲۰۰۹، صندوق های رای از مراکزی کاملاً پُر در معرض شمارش قرار گرفته که اصلاً شاهد برگزاری انتخابات نبود.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که به همین منظور مراکز رای دهی را در مکاتب، مساجد و مراکز عامه تعیین کرده ایم تا تحت اعمال نفوذ افراد مسلح و زورمند قرار نگیرد.

نور محمد نور می گوید که در جای مراکز رای دهی را ایجاد می کنند که نیرو های امنیتی در کمربند اول، دوم و سوم موجود باشد و "هیچ فرد مسلح و زوردار با پر کردن صندوق به نفع یک کاندید عمل کرده نتواند."

آقای نور گفت که در بحث ها با مسؤولین امنیتی خاطرنشان کرده اند "جاییکه امنیت تامین نباشد، صندوق های رای دهی را ارسال نمی کنند."

عدم تفاوت میان دو انتخابات اخیر

اما پیتر گالبرید، معاون پیشین ادارۀ معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان می گوید که روند انتخاباتی کنونی تفاوت چندانی با انتخابات پسین نخواهد داشت.

آقای گالبرید به این باور است که کمیسیون تعیین شده از جانب رئیس جمهور افغانستان در سال ۲۰۰۹ افراد خودش بود و تقلب تنظیم شده توسط آنان به سود آقای کرزی تمام شد.

گالبرید می گوید"نگرانی امسال اینجاست که رئیس جمهور یک نامزد مورد نظر دارد و افراد تعیین شده در کمیسیون به نفع فرد مورد نظر وی کار خواهند کرد."

آقای گالبرید می افزاید که در سال ۲۰۰۹ سه تن از اعضای کمیسیون سمع شکایات توسط سازمان ملل متحد انتخاب شده بودند اما در سال روان کمیسیون شمع شکایات را نیز آقای کرزی انتخاب کرده که با این حساب، مشکل است اعتماد زیادی بالای سیستم انتخاباتی افغانستان داشته باشد.

در این حال، فضل احمد معنوی، رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات با پذیرش تقلب در انتخابات پسین می گوید اقدامات دوسال اخیر آنان به منظور جلوگیری از تقلب با حمایت مقامات رو به رو نشد.

آقای معنوی به این باور است که با گذشت پنج سال تغییرات جدی ایجاد نشده و "احتمال جدی و گستردۀ تقلب وجود دارد." او می گوید که "اقدامات به منظور کاهش تقلب، دو سال پیش آغاز شد اما حمایت جدی حکومت را در پی نداشت."

اما، ریدا عظیمی، معاون سخنگوی کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی می گوید که در جریان مبارزات انتخاباتی "تخطی و تخلف از سوی نامزد های ریاست جمهوری و شورا های ولایتی" صورت گرفته مگر هنوز وقت است تا "در مورد تکرار تقلب انتخاباتی صحبت کنیم."
XS
SM
MD
LG