لینک های دسترسی

Breaking News

مصارف انتخاباتی نامزدان محدود شد


در انتخابات گذشته نامزدان هیچ محدودیتی در مصارف نداشتند
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به منظور تامین شفافیت و اصل عادلانه بودن انتخابات، مصارف کمپاین انتخاباتی نامزدان را محدود نموده است.

سریر احمد برمک، عضو کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که لایحه یی برای مهار نمودن مصارف غیرمتعادل پول از سوی نامزدان، تهیه گردیده است.

به گفته آقای برمک یکی ازمواردی عمده یی این لایحه، تعیین مبلغ پولی است که نامزدان روی مبارزات انتخاباتی شان هزینه می کنند.

براساس این لایحه هر نامزد ریاست جمهوری می تواند تا ده میلیون افغانی و هر نامزد شورای ولایتی تا ۵۰۰ هزار افغانی را در زمان مبارزات انتخاباتی شان مصرف نموده می توانند.

مطابق این لایحه، منابع مالی نامزدان باید مشخص باشد وآنها حساب بانکی را باز نمایند تا در آن معلوم باشد که نامزدان از کدام مدرک پول بدست میآورند مصارف آنها در چی حدی است. نامزدان همچنان باید در مورد مصارف انتخاباتی شان به کمیسیون انتخابات گزارش بدهند.

وآقای برمک هشدار داد در صورتی که نامزدان از این لایحه تخطی ورزند، به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی خواهند شد.

در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی وشورا های ولایتی دوره قبلی یک تعداد از کاندیدان یک مقدار پول هنگفت را در کمپاین های انتخاباتی شان با استفاده از منابع مختلف به مصرف رسانده بودند که باعث نگرانی نهاد های مختلف گردیده بود.

اکنون هم نگرانیها در این مورد وجود دارد ونهاد های مختلف میگویند که باید نظارت کامل از دوره مبارزات انتخاباتی کاندیدان صورت گیرد.

نظارت

نعیم ایوب، زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت که باید نظارت از پروسه انتخابات به خصوص دوره مبارزات انتخاباتی کاندیدان صورت گیرد.

وی افزود:ناظرین این بنیاد در ولایات مختلف از جریان مبارزات انتخاباتی کاندیدا نظارت مینماید تا کمکی به شفافیت انتخابات صورت گیرد.

فهمیم نعیمی، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان نیز گفت که این بنیاد در ۳۴ ولایت کشور توسط مشاهدین دایمی اش از مبارزات انتخاباتی کاندیدا نظارت مینماید.

آقای نعیمی گفت اضافه بر ناظرین، حدود ۴۰۰ تن از مشاهدین دایمی اش نیز از مبارزات انتخاباتی کاندیدان در ولایات نظارت مینمایند وگزارشات شانرا در صورت تخطی کاندیدا در این پروسه تهیه میکنند.

مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری به تاریخ ۱۳ دلو آغاز وبرای مدت دو ماه ادامه مییابد واز کاندیدان شورا های ولایتی به تاریخ ۱۳حوت آغاز برای مدت یکماه ادامه مییابد.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی به تاریخ ۱۶ حمل سال آینده خورشیدی برگزار گردد.
XS
SM
MD
LG