لینک های دسترسی

Breaking News

ده ها نامزد شورا های ولایتی با اتهام جعلکاری روبرو اند


کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید که بررسی اسناد ۹۰۰ نامزد شورا های ولایتی تقریباً تکمیل شده است. به گفتۀ این کمیسیون بررسی ها نشان می دهد که در اسناد تحصیلی این نامزدان مشکل وجود دارد.

ریدا عظیمی، عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که برخی از این نامزدان اسناد فراغت از صنف دوازدهم را دارند، اما خواندن و نوشتن را یاد ندارند. او افزود که به همین دلیل نام ده ها نامزد به شمول زنان از ولایات مختلف افغانستان از فهرست نهایی نامزدان شورا های ولایتی حذف خواهد شد.

خانم عظیمی افزود که بر علاوۀ حذف نام این افراد از فهرست نهایی، همۀ آنان به دلیل جعل و تذویر در اسناد شان به نهاد های عدلی وقضایی معرفی می شوند. قرار است نتیجۀ این بررسی ها فردا نشر شود.

در همین حال یک تن از کارمندان کمیسیون شکایات انتخاباتی که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آشنا گفت که نام حدود ۵۰ تن از این نامزدان، از فهرست نهایی حذف خواهد شد. پیش از این نیز نام ۴۹ نامزد شورا های ولایتی به دلیل نواقص در اسناد تحصیلی شان از فهرست نهایی حذف شده بود.

قانون انتخابات افغانستان حکم می کند یک نامزد شورای ولایتی باید کم از کم فارغ صنف ۱۲ و ۲۵ ساله باشد.

مبارزات انتخاباتی نامزدان شورا های ولایتی به تاریخ ۱۳ حوت آغاز شد. در همین حال شماری از نامزدان انتقاد می کنند که باید این کمیسیون بررسی اسناد نامزدان را پیش از آغاز مبارزات انتخاباتی تکمیل می نمود.

نشرات متوازن وبیطرف

از سوی دیگر کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که رسانه در مدت بیشتر از یکماه در پوشش مبارزات انتخاباتی، توازن وبیطرفی را مراعات کرده اند.

فریده نیکزاد، رئیس کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آشنا گفت که شرکت دیدبان هر هفته از پوشش رسانه ها از روند مبارزات انتخاباتی نامزدان برای این کمیسیون گزارش می دهد.

خانم نیکزاد گفت که در قسمت پوشش خبری مبارزات انتخاباتی نامزدان، دید مثبت وجود دارد و رسانه ها لوایح انتخاباتی را در نشر برنامه ها وگزارش های خود در نظر گرفته اند. اما گفت که برخی از نامزدان در مبارازت انتخاباتی فعال و برخی هم کند بوده اند.

به گفته رئیس کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات، داکتر عبدالله عبدالله، داکتر اشرف غنی احمدزی و داکتر زلمی رسول نامزدانی اند که بیشتر برنامه های انتخاباتی داشته اند و رسانه ها بیشتر پوشش گردهمایی های این افراد را داشته اند.

فریده نیکزاد گفت که در قسمت میز گرد و مناظره های تلویزیونی و مصاحبه ها نیز رسانه ها توازن و بی طرفی را مراعات نموده اند. اما اینکه برخی از نامزدان در مناظره ها اشتراک نمی کنند مربوط خود شان می شود. او افزود که رسانه ها در مورد نشر اعلانات نامزدان در ختم مبارزات انتخاباتی به این کمیسیون گزارش می دهند.

خانم نیکزاد تاکید کرد که رسانه ها نظر به قانون انتخابات و لوایح رسانه ها در جریان مبارزات انتخاباتی مکلف اند تا برخورد مساوی و برابر با تمام نامزدان داشته باشند.

خانم نیکزاد گفت که نشر بیانیه ها وگردهمایی های یک نامزد مشخص از طریق کانال های تلویزیونی شخصی آن نامزد یا معاون و یا هم هوادارانش، تخلف از لوایح کمیسیون رسانه های انتخابات نیست، زیرا به گفتۀ وی در این مورد در قانون رسانه ها و قانون انتخابات صراحت وجود ندارد.

او گفت: "اخلاقاً از آنها خواستیم که تعادل و برابری را درنظر بگیرند که رسانه های حزبی و سیاسی اند اما در چتر رسانه های مستقل نشرات دارند."
XS
SM
MD
LG