لینک های دسترسی

Breaking News

انتخابات پارلمانی افغانستان سال آینده برگزار می شود


امروز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی رسماً پایان و کار کمیتۀ گزینش رسماً آغاز یافت.
امروز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی رسماً پایان و کار کمیتۀ گزینش رسماً آغاز یافت.

رئیس جمهور افغانستان گفته است که حکومت آمادۀ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در میان فصلهای تابستان و خزان سال آینده است.

محمد اشرف غنی در دیدار با اعضای کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی و کمیتۀ گزینش گفته است که تعیین تاریخ دقیق برگزاری انتخابات، مطابق قانون، از صلاحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات است.

رئیس جمهور غنی پس از شنیدن گزارش نهایی کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی که کار آن امروز پایان یافت، از کمیتۀ گزینش خواست تا سر از امروز رسماً کار خود را با شفافیت و استقلالیت کامل آغاز کرده و پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را در نظر گیرد.

رئیس جمهور افغانستان گفته است که پس از مشورت با اقشار مختلف مردم افغانستان تصمیم گرفته است که تا زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی، هر دو مجلس شورای ملی به کار شان ادامه دهند.

کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان که سه ماه پیش به کار خود آغاز کرده بود، بستۀ پیشنهادی را که باید در سه مرحله - کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت - تطبیق شود به مقامهای حکومت وحدت ملی پیشکش کرده بود.

ایجاد نظام انتخاباتی چندی بعدی، حوزه های انتخاباتی، ایجاد محکمه خاص برای تعقیب جرایم انتخاباتی، ایجاد کمیسیون سه نفری دایمی رسانه یی، ایجاد کمیسیون موقت سه نفری در کمیسیون شکایات ولایتی بخشی از پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بود.

همچنان،کاهش مصارف انتخاباتی و استفاده از تکنالوژی جدید در انتخابات برای سهولت در شمارش آرا و اعلام فوری آرا، چاپ اوراق انتخاباتی در داخل کشور و برگزاری همزمان انتخابات ها در کشور و برگزاری لویه جرگه برای تعدیلات در بعضی از موارد در قانون اساسی از پیشنهادات دیگر این کمیسیون بود.

دورۀ کاری شورای ملی فعلی افغانستان در بهار سال روان پایان یافت، اما بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی، ماموریت این نهاد قانونگذار برای یک سال دیگر تمدید شد.

پیشتر از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که به دلیل نبود امکانات مالی و تخنیکی و یک سلسله مشکلات دیگر انتخابات پارلمانی در زمان قانونی آن برگزار شده نمی تواند.

XS
SM
MD
LG