لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی از توزیع کارت رای دهی بیشتر در انتخابات


کمیسیون مستقل انتخابات حاکی است روند ثبت نام را در دو مرحله به سطح ولایات، ولسوالی ها و نواحی راه اندازی میکنند تا تمام مردم افغانستان بتوانند کارت های رای دهی را دریافت کنند.

کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت نام رای دهنده گان را به تاریخ ۵ ماه جوزا آغاز می کند.

نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که تمام آماده گی ها به این منظور اتخاذ شده است.

نور گفت: "پروسه انتقالات مواد برای ثبت نام رای دهنده گان عنقریب به در ۳۴ ولایت تکمیل می شود همچنان پروسه ثبت نام رای دهنده گان به تاریخ ۵ جوزا آغاز می شود، بعد از آن هر فردی که واجد شرایط باشد، سن هژده را تا برگزاری انتخابات پوره کند، افرادی که عودت کردند و یا کسانی که کارت رای دهی را جای فراموش کردند و یا کسانی که حوزه های انتخاباتی شان تغیر کرده باشد."

سخنگوی این کمیسیون گفت در مرحله نخست روند ثبت نام در ولایات راه اندازی می شود و در مرحله دوم تمرکز بیشتر روی ولسوالی ها و نواحی خواهد بود.

آقای نور می گوید کمیسیون مستقل انتخابات در روند ثبت نام تلاش میکنند که زنان نیز به مراکز ثبت نام دسترسی داشته باشند و بتوانند کارت های رای دهی را دریافت کنند.

نور افزود: "مرحله دوم به سطح ولسوالی ها است که از ۵ ماه اسد شروع می شود و احتملاً به مدت دو ماه تا ۵ میزان ادامه خواهد داشت، این پروسه به سطح ولسوالی ها و نواحی در شهر های بزرگ است که بخصوص اگر خانم ها نمی توانند که در مرحله اول شامل شوند بناً می توانند در مرحله دوم کارت رای دهی بگیرند."

کمیسیون مستقل انتخابات در حالی از روند ثبت نام رای دهنده گان خبر میدهد که تا هنوز هم روشن نیست که کارت هایی که در انتخابات های گذشته استفاده شده بود مدار اعتبار است یا نه. همچنان قبلاً کمیسیون مستقل انتخابت توافق کرده بود که رای دهنده گان می توانند در انتخابات از تذکره های برقی استفاده کنند این در حالیست که تا هنوز روند توزیع تذکره های برقی نیز از سوی حکومت آغاز نشده است.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت کمیسیون تنها انتخابی که دارد این است که انتخابات را به وقت تعین شده برگزار کند و از همین رو ناگزیر است که از کارت های قبلی استفاده کند.

نور گفت: "بد بختانه باید بگویم که این پروسه تا هنوز عملی نشده و ما هم به آن چندان امیدوار نیستیم، اکنون کمیسیون مستقل انتخابات مجبور است که انتخابات را در وقت آن برگزار کند، از کارت های که در گذشته توزیع شده استفاده کند و کسانی که کارت ندارد کارت های جدید بگیرند ولی ما بخاطر روز برگزاری انتخابات تدابیر جدی داریم."

کارت رای دهی بیشتر، تقلب زیادتر

با این که کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم دارد که از کارت های رای دهی گذشته درانتخابات استفاده کند اما انتقاداتی و نگرانی های وجود دارد مبنی بر این که استفاده از کارت های قبلی زمنیه را برای تقلب فراهم کند.

جانداد سپین غر، رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(فیفا) در این مورد می گوید: "هفده و نیم ملیون کارت رای دهی را در گذشته توزیع کرده اند و پلان دارند که چهار میلیون را این بار توزیع کنند که بیش از ۲۱ میلیون می شود و این سبب می شود که فرصت برای رای دهی به بیش از یک بار زیاد شود و این یک نگرانی است."

آقای سپین غر می گوید با این حال اگر تدابیر ویژه و میکانیزم خاص از طرف کمیسیون مستقل انتخابات در روز انتخابات گرفته شود با وجود استفاده از کارت های رای دهی قبلی امکان جلوگیری از تقلب تا حدود زیاد وجود دارد.

او در این مورد افزود: "در این رابطه اگر بی طرفی کارمندان به اساس میکانیزم های خاص حفظ شود و یا اگر در استخدام کارمندان از همین اکنون توجه شود که بی طرف باشند، مساله دیگر رنگ است، اگر رنگ کیفیت اش خوب باشد و قابل پاک شدن نباشد باز هم کمک میکند و شخصی که یک بار رای داد به آسانی قابل شناخت خواهد بود."

نا امنی ها در برخی ولایات و بخصوص مناطق دوردست و مناطقی که دولت در آن کنترول کامل ندارد از دیگر چالش های فراه روی انتخابات و روند ثبت نام رای دهنده گان گفته شده است.

اما مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات می گویند تمام پلان های شان را با مقامات امنیتی در میان گذاشته اند و امور انتخابات در هماهنگی با نهاد های امنیتی به پیش برده می شود.

به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات در گذشته در چهار مرحله هفده میلیون کارت رای دهی در سراسر کشور توزیع شده است.

در مرحله کنونی کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد که به حدود چهار میلیون تن دیگر کارت های رای دهی را توزیع کند.
XS
SM
MD
LG