لینک های دسترسی

Breaking News

سمپوزیم برای خودکفایی انرژی در افغانستان دایر شد.


سمپوزیم یک روزه بخاطر تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سکتور انرژی افغانستان توسط وزارت انرژی و آب افغانستان با کمک بانک انکشاف آسیایی چهارشنبه دایر شد.

هدف این گردهمایی طرح نظریات کارشناسان بخش انرژی بخصوص انرژی قابل تجدید در مورد فرصت ها در عرصه تولید و توزیع انرژی بود.

شرکت کننده گان این سمپوزیم گفتند افغانستان که متکی به کمک های خارجی است باید به هر قیمت به سوی خودکفایی حرکت کند و خود کفایی بدون صنعتی شدن کشور و صنعتی شدن کشور هم بدون داشتن انرژی میسر نیست.

سخنرانان به سرمایه گذاری در سکتور انرژی و آن هم در سکتور انرژی قابل تجدید تاکید ورزیده گفتند که افغانستان دارای سه منبع بسیار خوب انرژی قابل تجدید ]آب، آفتاب و باد[ است که فرصت مناسب برای به دست آوردن انرژی می باشد.

به باور این کارشناسان، هرگاه آب های سرگردان افغانستان که در حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب در سال می باشد به خوبی مدیریت شود و از ۳۰۰ روز آفتابی افغانستان برای حصول برق استفاده شود، افغانستان نه تنها از لحاظ انرژی به خودکفایی خواهد رسید بلکه قادر به صادرات انرژی نیز خواهد شد.

همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت که تعهد حکومت اینست که معضلات و چالش های سر راه سرمایه گذاری به خصوص در سکتور انرژی را رفع نماید.

آقای رسا گفت "ما تمام سرمایه گذاری ها را تشویق می کنیم ولی اساس تمام سرمایه گذاری ها انرژی است. بدون انرژی هیچ کاری را ما کرده نمی توانیم."

امان الله غالب، معیین وزارت انرژی و آب به آینده درخشان سرمایه گذاری درسکتور انرژی صحبت کرد و گفت "سکتوری که فعلا بسیار بازارکلان است، سکتور انرژی است بخاطری که ما درحدود 250 میلیون دالر برق را از همسایه ها می خریم و اگر سکتور خصوصی به ویژه سرمایه گذاران داخلی سرمایه گذاری بکنند، ما این پول را به این ها می دهیم و برق مطمین می خریم."

قربان حقجو، معیین وزارت تجارت و صنایع ادعا کرد که به خاطر پالیسی های تشویق سرمایه گذاری سال قبل یک و نیم برابر بیشتر سرمایه گذاری جذب شده است که بیشترین سرمایه گذاری در حدود 45 درصد دربخش انرژی و برق است.

آقای حقجو، سرمایه گذاری یک کمپنی ترکی در ولایت هلمند در سکتور انرژی و همچنان سرمایه گذاری غضنفر گروپ و آقای بیات درسکتور انرژی را به طور نمونه یاد کرد.

مصطفی مستور، معین وزارت مالیه هم دستیابی به انرژی ارزان و دوامدار را در کاهش فقر و تبدیل شدن مملکت از حالت اقتصاد وارداتی و به اقتصاد خودکفایی مهم خوانده از سرمایه گذاران خواست که فقط به انرژی پاک سرمایه گذاری بکنند.

آقای مستور گفت "صدای ما بالای سکتور خصوصی اینست که وقتی که ما از انرژی پاک صحبت می کنیم تکنالوژی های موثر را که تولید انرژی وارزان باشد روی بیاورند که مضر نباشند و محیط زیست را خراب نکند ماشینهای کهنه کشورها قابل قبول نیست."

اما در این سمپوزیم، سکتورخصوصی و سرمایه گذاران حرف های خود را داشتند. عتیق الله نصرت، رییس عمومی اتاق های تجارت گفت که در کنار فرصت ها که از سوی مامورین حکومت یاد آوری می شود چالش ها هم به همان پیمانه وجود دارد.

آقای نصرت گفت "در حال حاضر فضای مناسب برای سهم گیری سکتور خصوصی در تولید وتوزیع برق و حفظ و مراقبت سکتورانرژی مهیا نیست. چون فعلا مفاد متصور نیست و حکومت برنامه تشویقی ندارد، باید ابتدا منفعت بیشتر را به سکتور خصوصی بدهد."

اما همه شرکت کننده گان این سمپوزیم به یک موضوع اتفاق داشتند که بدون توجه به سرمایه گذاری در سکتور انرژی قابل تجدید مملکت از وضعیت فعلی که دارای اقتصاد بیمار، مصرفی و متکی به کمک های خارجی است نمی تواند به مرحله دارای اقتصاد پویا برسد.

  • 16x9 Image

    عبدالحی ورشان - کابل

    عبدالحی ورشان از 1993 میلادی به حیث گزارشگر رادیو صدای امریکا بخش افغانستان کار می کند. ورشان از سال 2002 به حیث گزارشگر رادیو صدای امریکا در کابل کار می کند. از کارهای برجسته گزارشگری ورشان تهیه گزارش از نشست های مهم سیاسی و نظامی و نشست های بین المللی مربوط به قضیه افغانستان درکابل است. عبدالحی ورشان فارغ التحصیل ادبیات وعلوم بشری از پوهنتون کابل است.
XS
SM
MD
LG