لینک های دسترسی

Breaking News

اقدام حکومت افغانستان به کاهش نرخ گاز در کشور


Miss New York Nina Davuluri is crowned as Miss America 2014 by Miss America 2013 Mallory Hagan in Atlantic City, N.J., Sept. 15, 2013.

مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند با عرضه گاز مایع در بازار تلاش میکنند در نرخ گاز کاهش به عمل آید.

انورالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان به روز سه شنبه در یک نشست خبری گفت به خاطر خرید گاز مایع و عرضه آن در بازار از وزارت مالیه نیز ۵۰ ملیون دالر تقاضا کرده است.

احدی همچنان میگوید حکومت نسبت به سکتور خصوصی اعتماد خود را از دست داده و اکنون بخاطر آوردن کاهش در نرخ گاز در بازار مداخله خواهد کرد.

او گفت "قسمی که گفتم اگر بی انصافی سکتور خصوصی دوام کند، ما از حکومت این را میخواهیم که به تدریج سهم دولت دیگر هم زیاد شود، من این را میگویم که سکتور خصوصی در مواد نفتی فوق العاده بی انصافی میکند، فعلاً ۲۰ سهم تا ۲۵ فیصد میخواهیم اما امکان دارد در یکی دو سال، این رقم را به چهل یا پنجا در صد برسانیم."

وزیر تجارت همچنان میگوید در پالیسی این وزارت نیز تغییر به عمل آمده است و حکومت پس از این تلاش میکند مقدار واردات گاز مایع را بیشتر کند.

او گفت "یک تغییر اساسی در پالیسی آمده است، در ده سال گذشته ما طرف خصوصی سازی روان بودیم، اکنون ما به سکتور خصوصی اعتماد نداریم، به این اساس دولت باید با آنان رقابت کند و پلان ما این است که در آینده در همۀ شهرها سیستم توزیع داشته باشیم، برای فعلاً ما امکانات نداریم اما رئیس مواد نفتی در این زمنیه کار میکند و برای فعلاً از طریق دکان ها مواد را توزیع می کنیم."

پس از بلند رفتن نرخ گاز در بازار های افغانستان، وزارت تجارت برای فروش گاز در بازار نرخ تعین کرد که در نتیجه سکتور خصوصی فروش و عرضه گاز در بازار را متوقف ساخت.

به اساس معلومات وزارت تجارت در حال حاضر در ۳۰ مغازه دولتی گازمایع در شهر کابل به فروش می رسد،اما وزارت تجارت میگوید قرار است مغازه های فروش گاز دولتی تا صد مغازه افزایش یابد.

به گفته این وزارت در حال حاضر یک کیلو گاز مایع در مغازه های دولتی به ۵۵ افغانی به فروش میرسد اما یک کیلو گاز مایع در پرچون فروشی های شهر کابل هفتاد الی هشتاد افغانی خرید و فروش میشود.

وزارت تجارت همچنان میگوید پنج ماه قبل از ترکمنستان ۵۰ هزار تن مواد نفتی را خریداری کرده بود که تا هفته آینده این مواد هم به کابل خواهد رسید.

XS
SM
MD
LG