لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان ادارۀ حریم فضایی خود را می گیرد


در حال حاضر نیرو های بین المللی کنترول حریم فضایی افغانستان را در اختیار دارند
در حال حاضر نیرو های بین المللی کنترول حریم فضایی افغانستان را در اختیار دارند

رئیس جمهور افغانستان گفته است که کشورش باید تا شش ماه دیگر ادارۀ کامل حریم فضایی خود را در دست بگیرد.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، گفته است که کشورش باید تا شش ماه دیگر ادارۀ حریم فضایی خود را در دست بگیرد. او گفت که در این زمینه خواستار همکاری امارات متحدۀ عربی شده است.

پس از فروپاشی رژیم طالبان و تهاجم به رهبری ایالات متحده در افغانستان، نیرو های آیساف تا کنون کنترول حریم فضایی افغانستان را در دست دارند.

آقای غنی در صحبت با تاجران افغان در ابوظبی پایتخت امارات متحدۀ عربی گفت که یک میلیون فرد بیکار در افغانستان میراث شومی است که برای حکومت وحدت ملی به جا مانده است. او برای حل این مشکل خواستار همکاری سکتور خصوصی شد.

هم اکنون ۳۶ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و در پنج سال گذشته تغییر چشمگیری در وضعیت این مردم رونما نشده است.

رئیس جمهور غنی افزود که مزید بر این وضعیت افغانستان ۱۳۶ میلیون دالر کسر بودجه دارد، حالانکه به گفتۀ وی سالانه هشت میلیون دالر صرف پرداخت معاشات مشاورین دولت می شود.

محمد اشرف غنی افزود که۴۰۰ درصد فایده در تجارت امکان ندارد و به "قاچاقبر" و "تاجر غیر مشروع" نیازی نیست. او گفت "یا صادقانه تجارت کنید یا اینکه تجارت را خودمان در دست خواهیم گرفت." رئیس جمهور غنی علاوه کرد که به سرمایه گذاری ضرورت است اما نه به انحصار.

رئیس جمهور غنی تاجران و صنعت کاران افغان را تشویق کرد که در کنار کمک های خارجی باید سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در افغانستان تقویت شود.

کسر بزرگ تجارتی

واردات افغانستان در حال حاضر ۳۰ چند صادرات شده است که به گفتۀ آقای غنی هیچ کشور دنیا نمی تواند چنین وضعیتی را تحمل کند. رئیس جمهور غنی وعده سپرد که از این پس همه نیازمندی های وزارت های دفاع، داخله، امنیت و معارف از تولیدات داخلی مرفوع خواهد شد.

محمد اشرف غنی گفت که پاکستان موافقه کرده است که حدود ۹۵ درصد صادرات افغانستان را بیشتر از یک روز در بندر نگاه نکند. او افزود که به زودی راه لاجورد – که افغانستان را از طریق ترکمنستان و آذربایجان به اروپا وصل می کند – فعال خواهد شد و بندر های غیر رسمی در مرز ایران و افغانستان به زودی بسته خواهد شد.

آقای غنی گفت که بخش حمل و نقل در افغانستان سقوط کرده است. او وعده سپرد که تمام محدودیت هایی را که به گفتۀ وی میراث چهل سال گذشته است برخواهد داشت.او هشدار داد که همه مشکلات ترانسپورتی را از مزاحمت پوسته هایی که باعث آزار و اذیت کاروان های تجارتی می گردد تا مشکل اضافه بار و مراقبت جاده ها حل خواهد کرد.

رییس جمهور افغانستان گفت که از این پس قرارداد های بزرگ را خود بررسی خواهد کرد و به گفتۀ وی هشت قراردادی که به معادن افغانستان مربوط می شود به کابینه برنخواهد گشت بلکه برای بررسی به یک هیئت بین المللی سپرده خواهد شد.

محمد اشرف غنی گفت که در زمینۀ استخراج معادن باید به صورت اساسی رفتار شود و هیچ گونه شک و شبهه در این قرارداد ها وجود نداشته و سکتور گاز و معادن باید به رقابت مشروع گذاشته شود.

عبیدالله صدرخیل، رئیس اتحادیۀ تاجرات افغان در امارات متحده عربی، وعدۀ همکاری با حکومت را داد و گفت که در افغانستان سرمایه گذاری خواهد شد، اما تاکید کرد که باید فساد اداری از بین برود و امنیت تامین شود تا سرمایه داران با خیال آسوده در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند.

رئیس جمهور همچنان وعده کرد که به زودی برنامۀ شهر دارالامان روی دست گرفته خواهد شد تا همه وزارت خانه ها و ارگان های دولتی به شمور ریاست جمهوری در یک منطقه به گونۀ منسجم فعالیت کنند.

XS
SM
MD
LG