لینک های دسترسی

Breaking News

درخواست رئیس جمهور غنی از سرمایه گزاران هندی


آقای غنی گفت که حکومت افغانستان متعهد است تا محیط امن و تضمین شده را برای سرمایه گذاری تاجران هندی فراهم سازد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پایان سفرش به هند، از تاجران و سرمایه گذاران هندی خواست که به افغانستان آمده و سرمایه گذاری کنند. رئیس جمهور غنی به سرمایه گذاران هندی اطمینان داد که افغانستان محیط سازگار را برای سرمایه گذاری ایجاد می کند.

رئیس جمهور افغانستان گفت که حکومت افغانستان متعهد است تا محیط امن و تضمین شده را برای سرمایه گذاری تاجران هندی فراهم سازد.

آقای غنی در گردهمایی که توسط کنفدراسیون تجارت و صنایع هند در دهلی جدید تدویر یافته بود، گفت که آنها باید از فساد اداری هراس نداشته باشند و تعهد سپرد تا یک منطقۀ تجارتی را برای سرمایه گذاری ایجاد نماید.

رئیس جمهور غنی افزود که "هیچکس بخاطر فساد اداری مانع شما شده نمیتواند، من به شما اطمینان میدهم که اگر سرمایه گذاری پنجاه میلیون دالر میخواستید، با من به گونه مستقیم روی آن صحبت کنید."

از جانب دیگر، میان کنفدراسیون تجارت و صنایع هند و اتاق تجارت و صنایع افغانستان یک تفاهمنامه نیز به امضأ رسید که بر اساس این تفاهمنامه، اتاق مشترک دو کشور تعهدات صورت گرفته را تعقیب خواهند کرد.

احتمال همکاری امنیتی

رئیس جمهور همچنان گفت که در طی سفرخود به هند، در مورد مسایل امنیتی با مقامات هندی به گونۀ عمومی کرد، اما خاطر نشان ساخت که مسایل امنیتی به گونۀ خصوصی ذکر نه گردیده است.

آقای غنی افزود که افغانستان در مبارزه علیه تهدیدات دهشت افگنی با هند در مورد شریک سازی معلومات به طور مشترک کار خواهد کرد. او به عملیات اردوی پاکستان در مناطق سرحدی با افغانستان اشاره کرده گفت که این عملیات دهشت افگنان را از یک ساحه به ساحه دیگر فرستاده است و آن را باعث ناامنی در افغانستان خواند.

رئیس جمهور غنی در صحبت با رسانه های افغان وهندی از تعهد نریندرا مودی، صدراعظم هند، مبنی بر آغاز مجدد کار ساخت بند سلما یاد آورشده و گفت که در رابطه به این بند مشکلات سیاسی وجود ندارد. او یاد آورد شد که صدراعظم کشور هند برایش در مورد تکمیل ساختن پروژۀ بند سلما اطمینان داده است.

XS
SM
MD
LG