لینک های دسترسی

Breaking News

باری جهانی: افغانستان میتواند بر الماس کوه نور ادعا کند


تاج ملکۀ بریتانیه با الماس کوه نور مزین است

عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید اکنون که هند از دعوایش بر سر الماس کوه نور گذشته، به نظر او افغانستان میتواند مدعی این نگین درشت و گرانبهای جهان گردد.

حکومت هند رسماً اعلان کرد که الماس کوه نور ملکیت بریتانیه بوده، و با این سخن، ادعای چندین دهۀ هند بر سر مالکیت این الماس گرانبها، خاتمه یافت.

آژانس خبرگزاری فرانس پرس، معاون لوی سارنوال هند در این رابطه به یک محکمه گفت که مهاراجا رنجیت سینگ، شاه پیشین هند، الماس کوه نور را به رضایت خویش به بریتانیایی ها تسلیم داده و بریتانیه آن را غارت نکرده است.

در مورد پیشینۀ الماس کوه نور روایات متعددی وجود دارد، اما آن چه در تواریخ افغانستان آمده، اینست که پس از کشته شدن نادر افشار، پادشاه پیشین ایران، همسر او این نگین درشت را به پاس خدمات احمد خان ابدالی (بعداً احمد شاه درانی) در حفظ خانوادۀ سلطنتی به او تحفه داده بود و سپس از دست شاه شجاع نواسۀ احمد شاه درانی به دست رنجیت سینگ حکمران پنجاب افتاد.

عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در صحبت با صدای امریکا گفت که پس از هند، افغانستان میتواند "دعوه دار اصلی" الماس کوه نور باشد.

آقای جهانی افزود که رنجیت سینگ این نگین گرانبها را با جبر و اکراه از شاه شجاع، پادشاه مخلوع افغانستان در آن زمان، تصاحب کرد و سپس آن را به بریتانیایی ها داد.

آقای جهانی با اشاره به پیشینۀ تاریخی الماس کوه نور اذعان نمود که منشأ اصلی این نگین ارزشمند هند است و مدت ۵۰۰ – ۶۰۰ سال میان شاهان هند دست به دست شده تا آن که به دست نادر افشار افتاده و احمد خان ابدالی (بعداً احمدشاه درانی) آن را به قسم تحفه به دست آورده، نه به جبر و اکراه.

وزیر اطلاعات و فرهنگ أفغانستان گفت الماس کوه نور که نخست ۷۹۳ قیراط (تقریباً ۱۵۸ گرام) وزن داشت و سپس چند مرتبه تراشیده شد و وزن آن به ۱۰۵ قیراط کاهش یافت، ارزش تاریخی و فرهنگی داشته و نمیتوان قیمتی برای آن تعیین کرد.

وقتی از آقای جهانی پرسیدیم که گام بعدی افغانستان در راستای ادعا بر الماس کوه نور چه خواهد بود، او گفت که نخست لازم است تا این موضوع در رسانه های افغانستان برجسته ساخته شود و توجه دولت به آن معطوف گردد. سپس در صورتی که دولت آن را قابل پیگیری بخواند، رسماً اقدام خواهد شد.

اکنون الماس کوه نور در تاج سلطنتی بریتانیه نصب است و پاکستان نیز دعوه دار آن می باشد.

XS
SM
MD
LG