لینک های دسترسی

Breaking News

غنی: بحران کابل بانک رو به حل شدن است


رئیس جمهور غنی بر استقلالیت بانک مرکزی تاکید کرد
رئیس جمهور غنی بر استقلالیت بانک مرکزی تاکید کرد

رئیس جمهور افغانستان از کابل بانک به عنوان یک صفحه سیاه در تاریخ بانکداری افغانستان یاد کرد و گفت که تصفیۀ و استرداد پولهای سپرده شده به کابل بانک ادامه دارد.

محمد اشرف غنی گفت که فساد مالی در کابل بانک به شهرت بانکداری افغانستان صدمه زده است. او افزود که بانکداری به عوض وسیلۀ رشد اقتصادی، به ابزار دزدی از مردم و دولت مبدل شد.

رئیس جمهور غنی ضمن بیان این مطلب در مراسم معرفی خلیل صدیق، رئیس جدید بانک مرکزی افغانستان ابراز اطمینان کرد که تحت مدیریت آقای صدیق، نظام بانکداری افغانستان سروسامان خواهد گرفت.

آقای غنی با تاکید بر نقش اساسی بانکداری برای پیشرفت اقتصادی افغانستان گفت که بدون نظامی بانکی فعال، قابل اعتماد و شفاف رشد اقتصادی در این کشور ناممکن است.

رئیس جمهور غنی بر استقلال بانک مرکزی تاکید کرد و گفت که سیاست چه بزرگ و چه کوچک در بانک مرکزی جای نخواهد داشت.

از سویی هم رئیس جدید بانک مرکزی در مراسم معرفی اش گفت که عدم حاکمیت قانون و مدیریت ضعیف از دلایل اساسی سقوط کابل بانک بود. او افزود که برای جلوگیری از تکرار این وضعیت تدابیری را اتخاذ می کند.

رئیس بانک مرکزی می گوید که تا کنون از منابع سرشاری که در بانک ها وجود دارد برای رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان کار گرفته نشده است و به نحوی که ایجاب می کند به گفته وی سیستم بانکی در رشد صنعت، زراعت و زیرساخت های اقتصادی نقش بسیار ناچیز داشته است.

جمع آوری قروض

کابل بانک، نخستین بانک خصوصی افغانستان، پنج سال پیش به خاطر فساد مالی گسترده توسط سهم داران اش به شکست مواجه شد. به اساس ارقام ارایه شده، سهم داران و مدیران کابل بانک نزدیک به ۹۰۰ میلیون دالر، دارایی های این بانک را حیف و میل کرده بودند.

محمد اشرف غنی در نخستین روزهای ایجاد حکومت وحدت ملی حکم رسیدگی به دوسیه های اختلاس کابل بانک را صادر کرد و به این منظور کمیتۀ تصفیه کابل بانک نیز ایجاد شد.

به اساس معلومات لوی سارنوای افغانستان تا کنون بیش از ۲۰۰ میلیون دالر از پول های اختلاس شده کابل بانک حصول شده است. اما لوی سارنوالی می گوید که تلاش های جدی به خاطر حصول تمام پول های به غارت رفتۀ کابل بانک به شدت ادامه دارد.

بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی می گوید که در مجموع ۱۵۵ تن از مقروضین وام های کوچک و بزرگ کابل بانک، حسابات شان را تا کنون تصفیه نکرده اند.

آقای عزیزی می گوید که بیش از یک هفته به این افراد فرصت داده شده بود تا حسابات شان را تصفیه کنند اما این افراد بخاطر تصفیه حسابات شان حاضر نشده اند. او گفت که این افراد ممنوع الخروج استند و امر جلب شان نیز صادر شده است.

سخنگوی لوی سارنوالی گفت که محمود کرزی، حسین فهیم و گلبهار حبیبی از جمله مقروضینی استند که فورمه های مقاوله را با مدیریت تصفیه کابل بانک امضا کرده اند و برای شان فرصت داده شده است تا قروض خود را قسط وار بپرداند.

XS
SM
MD
LG