لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش ها برای حذف نام حکمتیار از لست سیاه آغاز گردید


حکمتیار، از دیر زمانی، در جای نامعلومی به سر میبرد

حکومت افغانستان میگوید تلاش ها آغاز شده تا نام گلبدین حکمتیار رهبر گروه شورشی حزب اسلامی، از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف گردد. دوا خان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای امریکا گفت که در حال حاضر، شورای عالی صلح روی این موضوع، با دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) کار میکند.

نام حکمتیار هم در فهرست سیاه ملل متحد، و هم در فهرست سیاه ایالات متحده قرار داشته و هنوز هم از از سوی مقامات امریکایی و ملل متحد، دهشت افگن خوانده میشود. با این هم، وزارت خارجۀ ایالات متحده دیروز از پروسۀ مصالحه میان حکومت وحدت ملی افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار استقبال نمود که حکومت افغانستان نیز به نوبۀ خود، امروز این واکنش واشنگتن را ستود.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مذاکرات صلح با حزب اسلامی حکمتیار "تقریباً نهایی" شده اما برای امضای سند مصالحه، "نمیتوان قید زمان" گذاشت. از جانب دیگر شورای عالی صلح افغانستان گفته است که تقریباً هیچ مورد اختلافی در گفتگو ها با هیأت حزب اسلامی باقی نمانده، و نسخه های از متن توافق میان هیأت حزب اسلامی و شورای عالی صلح، به دسترس رئیس جمهور، رئیس اجراییه، و شخص حکمتیار گذاشته میشود.

هیأت اعزامی حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار، از دو ماه به اینسو، با مقامات افغان در کابل گفتگو هایی را انجام داده و اعضای این هیأت میگویند که آنان خواستار صلح اند. در همین حال، دواخان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری گزارش اخیر روزنامۀ گاردین را نیز رد کرد که در آن گفته شده بود به آقای حکمتیار پول و یا امتیاز دیگر داده میشود. آقای مینه پال گفت که "صلح به خاطر منافع ملی افغانستان است".

تعهد شکنی حکمتیار

گلبدین حکمتیار، از چندین دهه به اینسو، یکی از چهره های شناخته شده در جنگ افغانستان بوده و در برهه های مختلف، با گروه ها و تنظیم ها، و دو بار با حکومت مجاهدین در کابل اتحاد کرده است. دیوید سدنی دستیار پیشین معاون وزارت دفاع ایالات متحده میگوید آقای حکمتیار سابقۀ طولانی شکستاندن تعهدات را دارد و امید این بار بر تعهدش ایستادگی داشته باشد.

آقای سدنی در مصاحبه با تلویزیون آشنا این را نیز گفت که حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار، اکنون ضعیف تر شده و در حاشیه قرار دارد، اما با آنهم، مصالحۀ حکومت با او میتواند دست آوردی برای حکومت وحدت ملی محسوب گردد.

XS
SM
MD
LG