لینک های دسترسی

هزاران جریب زمین وزارت معارف غصب شده


هنوز هم شماری مکاتب در افغانستان تعمیر ندارد

مقام های وزارت معارف افغانستان می گویند که زورمندان در سرتاسر آن کشور ۱۰۵۵ جریب زمین معارف را غصب کرده اند. به گفتۀ مقام ها در شش ولایت این زمین ها واپس گرفته شده است، اما به گفتۀ آنان باید این اقدام در سرتاسر کشور عملی شود.

با اینکه حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان باربار وعدۀ توزیع زمین به معلمان را داده بود، هنوز هم هزاران معلم در سرتاسر افغانستان به فواصل دور از محل کار شان در خانه های کرایی زندگی می کنند.

کبیر حقمل، سخنگوی وزارت معارف می گوید که تعهد توزیع زمین به معلمان پابرجاست. او گفت که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در روز معلم وعده سپرد که در تمام ولایات زمین های معارف را از چنگال زورمندان خارج کرده و آن را به مستحقین توزیع خواهد کرد.

آقای حقمل افزود که تا حال به حدود ۱۰۰ هزار معلم زمین توزیع شده است، اما به گفتۀ وی برای توزیع زمین برای ۲۱۷ هزار معلم در سرتاسر افغانستان به ۶۹ هزار جریب زمین ضرورت است.

سخنگوی وزارت معارف گفت که به سلسلۀ توزیع زمین به معلمان شهرک های معلمان در ولایت های ننگرهار، ارزگان، لوگر و خوست افتتاح شده است. او ابراز امیدواری کرد که تا شش ماه دیگر بر اساس حکم ریاست جمهوری تمام زمین های معارف واپس گرفته شود.

وعدۀ میان تهی

در همین حال یک تن از معلمان ولایت کندز این وعده ها را تهی خوانده و حکومت را به دروغگویی متهم می کند. این معلم بدون ذکر نامش به صدای امریکا گفت که در کندز ۸۰۰۰ معلم سرگرم تدریس است که به گفتۀ وی به ۱۰ تن آنان نیز زمین توزیع نشده است.

اما سخنگوی وزارت معارف این ادعا را رد کرده می گوید که اگر زمین های قابل توزیع معارف دعوایی نباشد و از سوی کسی غصب نشده باشد، آن وزارت در توزیع آن به مستحقین تعلل نخواهد کرد.

آقای حقمل می گوید که توزیع زمین به معلمان یک شعار نبوده بلکه تعهد عملی و حق آنان است. او می گوید که بر اساس پالیسی وزارت معارف هر معلم بدون درنظرداشت سابقۀ کاری، مستحق یک نمره زمین است.

اما توزیع زمین به معلمان بر اساس فیصلۀ شورای معلمان افغانستان صورت می گیرد، به این مفهوم که برای معلمان سالمند و کسانیکه سابقۀ بیشتر کاری باشند، حق اولیت داده می شود.

با اینحال مشکل بزرگ وزارت معارف این است که بخش زیاد زمین های آن اداره از سوی زورمندان غصب شده است و از قبل بالای آن آبادی صورت گرفته است. به گفتۀ مقام های وزارت معارف واپس گیری این زمین ها و توزیع دوبارۀ آن به وقت زیاد نیازمند است.

XS
SM
MD
LG