لینک های دسترسی

Breaking News

وضع اسفناک مهاجرین در شهرک کالی فرانسه


با فرا رسیدن فصل سرد زمستان، کودکان مهاجر به شمول افغان ها، اکنون در شهر کالی، وضعیت رقت باری را سپری میکنند. کالی که یک سال پیش، میزبان کمپ معروفی به نام جنگل، برای پناهجویان بود، امروز نیز شاهد حضور پناهجویانی است که در تلاش عبور به بریتانیا اند.

نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند که وضعیت اطفال پناهجو و بدون سرپرست، در این شهر غیر قابل تحمل است.

از تخریب و منهدم کردن کمپ مهاجرین مسمی به "جنگل" در کلی فرانسه یکسال می گذرد. اما این ساحه هنوز هم محل جذب مهاجرین و کسانی است که می کوشند به برتانیه برسند.

با وجود اینکه محکمه فرانسه به مقامات آن کشور هدایت داد تا شرایط بهتر را برای مهاجرین مهیا سازد، اما این مهاجرین برای بدست آوردن غذا و وسایل شست و شو - کاملا متکی به رضاکاران غیر رسمی استند.

نبی پسر سیزده سالۀ افغان، یکی از پناهجویانی است که با سپری کردن، مشقت و راه دور خود را به فرانسه رسانیده و اکنون از دشواری ها شکایت دارد. نبی به تنهایی تا فرانسه سفر کرده و به امید رفتن به برتانیه در سخت ترین شرایط زیست می کند.

او میگوید که حوالی ساعت ۲ -۳ شب، سردی هوا او را از خواب بیدار میکند، و برخی أوقات که خوابش میبرد، پولیس بر سرش میرسد و باعث میگردد که بیدار شود و بگریزد. نبی در تلاش رفتن به برتانیه است.

نبی میگوید: "مشکل است، سرحد مسدود است، می رویم کوشش میکنیم، دوباره بر میگردیم."

عده زیادی از کرد های عراقی نیز در منطقۀ کالی زیست می کنند و انتظار رفتن به برتانیه را دارند. نهاد های امدادی و مهاجرین می گویند پولیس محل، برای جلوگیری از ایجاد یک کمپ جدید مثل کمپ قبلی موسوم به جنگل، نیمه های شب خیمه های آنها را پاره می کند و مهاجرین را مجبور به ترک آنجا می کنند.

XS
SM
MD
LG