لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان کنفرانس منطقه یی مبارزه با ماین را میزبانی کرد


حدود ۵۰۰ کیلومتر مربع اراضی افغانستان آلوده با ماین است.

در کنفرانس منطقه یی مبارزه با ماین که به هدف شریک ساختن تجارب کشورهای منطقه در کابل برگزار شده بود، مقام های این اداره گفتند که تلاش می شود تا سال ۲۰۲۳ افغانستان عاری از ماین اعلام شود.

این در حالی است که هنوز هم مخالفان مسلح دولت افغانستان در ساحات مختلف به تعبیۀ ماین و مواد انفجاری ادامه داده اند که براساس گزارشها عامل اصلی تلفات غیرنظامیان پنداشته می شود.

هرچند به گفتۀ مسوولان سکتورهای ماین پاکی در افغانستان ۸۰ درصد ساحات ملوث با ماین در آن کشور پاکسازی شده است، بازهم ماهانه حدود صد نفر در اثر انفجار ماین، مواد منفلق ناشدۀ چهار دهۀ گذشته و مواد انفجاری تعبیه شدۀ مخالفان مسلح دولت کشته یا زخمی می شوند.

ویس احمد برمک وزیر دولت افغانستان در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی گفت که حکومت در تلاش است تا حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد ساحات باقیماندۀ آلوده با ماین را در جریان هشت سال آینده پاکسازی کند.

آقای برمک گفت که سالانه ۵۵ تا ۶۰ میلیون دالر در بخش ماین پاکی در افغانستان مصرف می شود که به گفتۀ وی بسنده نمی باشد. او می گوید که برای عاری سازی افغانستان از وجود ماین به بودیجۀ بیشتر نیاز است.

افغانستان قرار است تا هشت سال آینده عاری از ماین اعلام شود.
افغانستان قرار است تا هشت سال آینده عاری از ماین اعلام شود.

برنامۀ ماین پاکی در افغانستان در سال ۱۹۸۹ آغاز شد و بر اساس طرح های قبلی قرار بود که این کشور در سال ۲۰۱۳ میلادی عاری از ماین اعلان شود اما اکنون این هدف تا سال ۲۰۲۳ به تعویق افتاده است.

محمد شفیق یوسفی رئیس انسجام و هماهنگی تطهیر ماین در اداره ملی مبارزه با حوادث گفت که ۲۰ درصد ساحات آلوده با ماین شامل ۴۰۰۰ ساحه در ولایت های مختلف افغانستان است که ساحۀ بیش از ۵۰۰ کیلومتر مربع را احتوا می کند.

آقای یوسفی گفت که تنها ماین ها و مهمات منفجر ناشده به گونۀ اوسط ماهانه ۳۸ حادثه می آفریند. او افزود که در کنارانفجار ماین، مواد منفلق ناشده که تکثیر آن به دلیل جنگ جریان دارد و مواد انفجاری تعبیه شدۀ مخالفان ماهانه حدود ۱۰۰ نفر در افغانستان کشته یا زخمی می شود.

در همین حال افرادی که همه روزه در نتیجۀ جنگ، انفجار و انتحار معلول و معیوب می شوند، با زندگی دشواری روبرو بوده و از دولت می خواهند که به مشکلات آنان رسیده‌گی کند.

نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر در افغانستان معلول یا معیوب است.
نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر در افغانستان معلول یا معیوب است.

این در حالی است که به گفتۀ علی افتخاری سخنگوی وزارت کار وامور اجتماعی، شهدا و معلولین تنها در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۰۰ فرد جدید دارای معلولیت در آن وزارت ثبت نام شده است. او می گوید که از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۴ حدود ۲۴۵۰۰ نفر که در اثر ماین، مواد منفلق ناشده و مواد تعبیه شدۀ انفجاری معلول شده اند، در آن وزارت ثبت نام شده است.

آقای افتخاری همچنان گفت که حدود ۸۰۰ هزار نفر معلول در افغانستان وجود دارد که شامل معلولان جنگ، ماین های تعبیه شده، حوادث طبیعی و معلولان طبیعی می باشند. او افزود که از این جمع ۱۴۹ هزار نفر معلولان جنگی اند که ماهانه از دولت حقوق دریافت می کنند.

به اساس ارقام ارایه شده ولایتهای مرکزی،‌ در جنوب کندهار و هلمند، در شمال و شمال شرق کندز، تخار، بدخشان، فاریاب و بلخ از جمله ولایتهایی اند که هنوز هم در ساحاتی از آن ماین های تعبیه شده و مواد منفجر ناشده وجود دارد و اما بیشترین ساحات ملوث با ماین در اطراف کابل، پروان و لوگر وجود دارد.

XS
SM
MD
LG