لینک های دسترسی

Breaking News

هزاران فرصت شغلی به افغان ها با استخراج نفت شمال


معین وزارت معادن و پطرولیم افغانستان گفت سه کمپنی مشهور، دراگون اُیل از امارات متحده عرب، ترکیش پطرولیم از ترکیه و غضنفر گروپ، شرکت داخلی افغانستان، از میان سایر شرکت ها توانسته اند که برای استخراج نفت حوزه افغان - تاجک سرمایه گذاری کنند.

جلیل احمد جمرانی گفته است که در پنج سال نخست استخراج نفت این حوزه 1.6 میلیارد دالر از سوی سه کمپنی مذکور سرمایه گذاری خواهد شد و تا بیست و پنج سال دیگر بیشتراز 12 میلیارد دالر روی این پروژه سرمایه گذاری می شود که 60 درصد مفاد این پروژه مربوط دولت افغانستان خواهد شد. که می تواند در رشد اقصاد کشور نقش عمده داشته باشد.

جمرانی گفت "افغان - تاجک تقریباً31 هزار کیلومتر مربع است که از ولایت تخار، کندز و بلخ، و قسماً در ولایت جوزجان است، تقریبا دوازده بلاک است و صرف امروز ما و شما دو بلاک آنرا قرارداد می کنیم و این پروژه کمر اقتصاد افغانستان را بسته کرده می تواند."

حوزه نفتی افغان - تاجک در دو بلاک مزارشریف و صندوقلی آماده برای استخراج از آن حدوی 514 میلیون بیلر نفت موجود می باشد.

عطا محمد نور، والی بلخ می گوید که استخراج نفت از دو بلاک حوزه افغان- تاجک می تواند در رشد اقتصاد منطقه تاثیر مثبت داشته باشد و در هر بلاک بصورت عموم یک هزار نفر مشغول کار می شوند که در 12 بلاک برای بیشتر از دوازده هزارتن زمنیه کار مساعد خواهد شد.

والی بلخ گفت که یک هزار نفر در ابتدا و دوازده هزار نفر بعد از مورد استفاده قرار می گیرد بکار می افتد.

عطامحمد نور گفت "قراری که ارزیابی شده، دراین دوبلاک 514 میلیون بیرل نفت وجود دارد، و 91 متر مکعب گاز طبعی موجود است، هردویش میتواند که یک انقلاب در جهت مثبت دراقتصاد مردم ما جامعه ما رونما بگردد، وزندگی مردم کاملآ ازاین وضعیت به یک ترقی وتعالی و زندگی عالی و خوب دسترسی پیدا خواهند کردند."

بر اساس آمار تخمین شده وزارت معادن و پطرولیم در دو بلاک نفتی حوزه افغان - تاجک در زون شمال و شمال شرق 91 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی نیز موجود می باشد و درصورتیکه موجودیت گاز تحت طبقات بیشترغاز 2500 متر عمق تثبیت گردد، ذخیره گاز به مراتب بیشتر خواهد بود.

به باور کارشناسان درصورتی که نفت از این حوزه بصورت اساسی استخراج گردد، دولت افغانستان قارد خواهد بود تا مصارف بودجوی اردو، پولیس بصورت درست آن پرداخت نماید.

مسئولین وزارت معادن و پطرولیم کشور می گویند که در استخراج نفت حوزه افغان- تاجک 6,12 درصد حق الامتیاز برای دولت افغانستان داده خواهد شد.
XS
SM
MD
LG