لینک های دسترسی

عدم دسترسی ایران به مناصفه درآمد نفت


استخراج نفت در ایران
یک مامور ارشد ایالات متحده بدون ذکر نامش خ به اسوشیتد پرس گفته است که آخرین تعذیراتی که به روز جمعه برایران وضع شد دسترسی این کشور را به ملیاردها دالر عایدات تیل مشکل ساخته است .

امریکا متوقع است که ایران با این مشکلی که دارد حاضر شود تا در برنامه هسته ای خود نرمش نشان دهد. ایران تاکید می کند که برنامه هسته ای اش به مقاصد صلح آمیز میباشد و تا اکنون کدام نرمش را در غنی سازی یورانیم نشان نداده است. از یورانیم غنی شده می توان جهت استحصال انرژی یا بم اتمی کار گرفت.

ایالات متحده امریکا تخمین می کند که هرماه ۱،۵ ملیارد دالر پول از عایدات فروش تیل خام در بانک های بیرون از ایران جمع می شود. برخی از تخمین ها، عایدات ایران در شش ماه اول امسال ازین مدرک را ۴،٣ ملیارد دالر می داند. ایران قادر نیست تقریباً از ۴۴ در صد این عایدات استفاده کرده یا آنرا بدست بیاورد.

تعذیرات اضافی که در ماه فبروی به اقتصاد ایران ضربه کاری وارد کرد، دسترسی این کشور را به عایدات نفت کاهش داد. ایران پول های را که داخل تعذیرات است فقط می تواند در امور بشری به مصرف برساند. اکنون منابعی که ایران به آنها تیل می فروشد نیز محدود گردیده است.

هرگاه وارد کنندگان تیل نخواهند که به تعذیرات پابند باشند از طرف سیستم مالی امریکا تهدید می شوند. اما امریکا تنها به چین، هند و هفت کشور دیگر اجازه داده است که از ایران تیل بخرد. ازین جمله تنها شش کشور قادر به واردات تیل از ایران میباشد.

گربیس ارادیان از انستتوت بین المللی مالی که در امور مالی مشوره می دهد می گوید باوجود امواج متلاطم تعذیرات باز هم ایران مازاد تجارت دارد. اما این مازاد از سال ٢٠١٠ به این سو به صورت دوامدار رو به کاهش می رود. باوجودیکه پول در خارج از کشور انباشته می شود ولی این پول به درد ایران نمی خورد.

ارادیان می گوید این یک موضوع خیلی جدی است. اکنون دسترسی به این پول ها به یک مشکل عمده مبدل شده است.

ارادیان انستتیوت بین المللی مالی گفت که مازاد تجارت ایران از ٧٠ ملیارد دالر در سال ٢٠١١ به ۴۴ ملیارد دالر در ٢٠١٢ پایین آمد و تخمین زده می شود که تا ختم امسال این مبلغ به ٣٨ ملیارد دالر تقیل خواهد یافت. و ازین پول فقط مناصفه آن بدرد ایران می خورد، زیرا باقی در حسابات منجمد بیرونی تحویل داده می شود.

ایرادیان می گوید با این حالت مازاد تجارت ایران به صفر تقلیل خواهد کرد.

ایران در سال ٢٠١١ روزانه دونیم ملیون بیرل تیل تولید میکرد اما این تولیدات اکنون به یک ملیون در روز پایین آمده است.

تنها کم شدن عایدات تیل یک مشکل برای ایران نیست پایین آمدن نرخ ریال و بلند رفتن تورم دو مشکل دیگر ایران نیز می باشد.

گفته شده است که در حدود ٦٠ ملیارد دالر پول ایران همین اکنون منجمد می باشد.

تحلیل گران می گویند که اقتصاد ایران با وجود تعذیرات تحمل پذیر بوده است. ایران تجارت خود را متنوع ساخته و تکیه خویش را بالای تیل کاهش داده است.

گزارش از اسوشیدیت پرس
برگردان دری: عبدل واجد عادل
XS
SM
MD
LG