لینک های دسترسی

Breaking News

کارگران کوکنار آزادانه به کشتزار ها می روند


افغانستان بزرگترین تولید کنندۀ تریاک در جهان است
افغانستان بزرگترین تولید کنندۀ تریاک در جهان است

در روز های اخیر صد ها جوان بیکار از اکثر ولایت های افغانستان و حتا از پاکستان آزادانه برای نشترزدن کوکنار به ولایت های هلمند و کندهار می آیند.

حکومت افغانستان از سالها به اینسوبرای محو کشتزار های کوکنار تلاش می کند، اما تا کنون با نشترزدن کوکنار مخالفت نشده و نه هم از ورود کارگران برای این مقصد جلوگیری شده است.

عبدالغنی جوانی که از غزنی به ولسوالی گرشک ولایت هلمند آمده است،در صحبت با رادیو آشنا نبود فرصت های کاری را دلیل این اقدامش می خواند.

جوان دیگری که نخواست نام و سکونت اصلی خود را بگوید به صدای امریکا گفت که اداره دارد به ولسوالی نیش برود و با نشتر زدن کوکنار یک مشت پولی به دست آورد.

حاجی عبیدالله ولسوال میوند می گوید که حکومت به آنان دستور راه اندازی کمپاین محو کشتزار های کوکنار را داده است، اما مقام ها امر گرفتاری کارگرانی را که نشتر می زنند، نداده است.

ولسوال میوند می گوید که بهترین کمپاین، جلوگیری از ورود کارگران به کشتزار ها و ممانعت از نشتر زدن کوکنار است. او افزود که اگر در این موسم مداخله صورت گیرد هیچ نیازی به سایر اقدامات نخواهد بود.

او می گوید که اگر کوکنار رسیده در مدت دو هفته نشتر زده نشود، تریاک حاوی آن خراب خواهد شد. به گفتۀ وی با ممانعت از ورود کارگران به کشتزار ها، حکومت می تواند کمپاین یک سالۀ محو کوکنار را در دو هفته خلاصه کند.

حاجی عبیدالله همچنان می گوید که طالبان در این فصل سال اکثر مدارس شان را در پاکستان می بندند و برای نشتر زدن به ولایت های جنوبی افغانستان می آیند.

بیشترین کشتزار ها در ولسوالی های پنجوایی، ژری و میوند ولایت کندهار کوکنار کاشته شده است و روزانه ده ها کارگر برای نشتر زدن به این ولسوالی ها می روند.

اکثر منتقدین حکومت وحدت ملی را متهم می کنند که به جنجال سیاسی خود در درون ارگ مصروف بوده و اکثر اجندای ملی به ویژه مبارزه با مخدرات را از نظر انداخته اند.

عبدالرازق قوماندان امنیۀ کندهار نیز حکومت مرکزی را به بی توجهی متهم کرده و می گوید که اگر دولت به اقتصاد دهقانان و معیشت بدیل آنان توجه کند و زمینۀ اشتغال را برای افراد بیکار فراهم کند، مشکل کشت کوکنار به سادگی حل می شود.

بر اساس گزارش ادارۀ مبارزه با جرایم و مخدرات سازمان ملل متحد افغانستان بزرگترین تولید کنندۀ تریاک در جهان بوده و بیشترین مقدار هیرویین جهان از تریاک تولید شده در افغانستان استحصال می شود.

XS
SM
MD
LG