لینک های دسترسی

Breaking News

جنگ و خشونت - موانع توانمندسازی زنان است


در جریان یک دهه گذشته، زنان افغانستان و پاکستان گام های مهمی در جهت توانمندسازی اجتماعی، سیاسی و مالی برداشته اند. اما تحلیلگران می گویند که تهدیدها علیه زنان در حال افزایش است.

در افغانستان، طالبان با به دست آوردن دوباره برخی مناطق آن کشور، یک بار دیگر باورهای خود را بر زنان تحمیل کردند که زنان نباید تحصیل کنند و یا در خارج از منزل کار کنند.

نادر نادری، مسئول بخش تحقیق و نظارت افغانستان می گوید در مناطقی که حاکمیت قانون وجود ندارد، برای افرادی که مرتکب خشونت به ویژه خشونت در برابر زنان می شوند، مصئونیت کامل وجود دارد.

آقای نادری می گوید در آن مناطق که محافظت موضوع اولولیت است اما خودشان در برابر زنان قرار می گیرند.

آقای نادری می گوید "در برخی موارد، مسئله حمایت از زنان بهانه ای برای مردان است که به طور عمدی از شرکت زنان در اجتماع در بخش اقتصادی و سیاسی جلوگیری می کنند، و به عنوان اینکه شما را محافظت می کنیم، می خواهیم که در منزل باشید. این همان چیزی است که طالبان می خواهند انجام بدهند و تا هنوز هم به این کار ادامه می دهند."

نازیش بروهی، محقق اجتماعی پاکستان می گوید که در مناطقی که طالبان پاکستانی نفوذ دارند، دختران و زنان که از پوشیدن حجاب امتناع می کنند و در خانه هستند، هدف قرار می گیرند.
بروهی می گوید "فکر میکنم که بیش از 500 دختر مکتب مورد بمباران قرار گرفته است. زنان که مصروف فعالیت های سیاسی در دفاتر انتخابات بودند به گونه خاص از سوی طالبان تهدید شده و طالبان از آنان خواستند که کارشان را توقف بدهد یا اینکه با مجازات شدیدی روبرو خواهند شد. دو تن این زنان به ضرب گلوله از پا در آمدند. در نتیجه بقیه زنان از کار استعفا دادند به سادگی دفتر را ترک کردند. "

اما تحلیلگران می گویند، علیرغم این تهدید، زنان هنوز هم در هر دو کشور فعالیت های شان را ادامه می دهند.

در افغانستان، جایی که زنان زندگی تحت حاکمیت طالبان را به خوبی به یاد دارند - زمانی که اگر زنی بدون مرد خانواده از منزل بیرون می شد و یا اینکه حتی دو انگشت ساق پای شان معلوم می شد، مجازات می شدند.

آقای نادری می گوید که زنان در برابر قانونی مبارزه می کنند که حقوق آنان را پایمال می کند . او "در هر یک از این جنگ ها زنان افغان مبارزه کرده اند. در سرک بودند ، اگر در شورای ملی بوده اند و یا اگر در دفتر بودند، دفتر رئیس جمهور را تق تق زدند."

با این همه، حضور گسترده و پرشور زنان در انتخابات امسال افغانستان نشانه دیگری از مشارکت زنان و حضور آنان برای تساوی حقوق با مردان در جامعه است.

شارون بن، خبرنگار صدای امریکا
ترجمه: صفیه حساس
XS
SM
MD
LG