لینک های دسترسی

Breaking News

وضعیت زندان رقتبار است، محبوسین بغلان


سیستم درست تهویۀ هوای زندان وجود ندارد
شماری از زندانیان ولایت بغلان می گویند با آنکه در ساختمان جدید بود و باش دارند اما با مشکلات کمبود جای و عرضۀ خدمات صحی مواجه اند.

حدود بیش از هشت صد زندانی در زندان ولایت بغلان محبوس اند که ۲۰ تن آنان را زنان تشکیل می دهد.

زندانیان کم توجهی به پرونده هایشان ازسوی محاکم، کمبود اتاق برای بود و باش و عرضه خدمات صحی را از چالش های عمدۀ شان عنوان می کنند.

مسؤولان زندان بغلان با تائید مشکلات زندانیان گفته اند که این افراد با جرایم مختلف در آن مکان نگهداری می شوند.

هر چند زندان ها در افغانستان در مطابقت با معیارات بین المللی قرار ندارد، باآنهم زندانیان بغلان از حکومت می خواهند که به مشکلات آنان توجه صورت گیرد.

یکتن از زندانیان "قضاوت مغرضانه و فیصله های غیر عادلانه در حصه محبوسین" را منبع و منشا مشکلاتی می داند که نه تنها به زندانیان بلکه برای جامعه و مردم نیز یک مشکل عمده تلقی می شود.

اما یکتن دیگر از زندانیان می گوید که در محل بود و باش شان بادپکه و هوا کش وجود نداشته و در یک اتاق که گنجایش چهار نفر را دارد، ۳۵ تا ۴۰ نفر شب و روز می گذرانند. زندانیان اضافه میکنند در هر اتاق که پنج نفری به صورت تخمینی تا ۲۰ نفر در آن بود و باش دارند.

با این حال محمد یحی قرار ، مسئول زندان بغلان می گوید که قرار است این مشکلات زندانیان درجریان ماه آینده مرفوع گردد.

آقای قرار می گوید که در بخش حل و فصل قضایای زندانیان در "مراجع عدلی و قضایی تلاش صورت گرفته و زندانیان بی سرنوشت در ولایت بغلان در مقایسه با سایر ولایات کمتر است."

ساختمان زندان ولایت بغلان چند سال پیش، از کمک کشور های جهان در افغانستان، در یک طبقه، با چهار بلاک، به صورت پخته آماده شده ولی به دلیل بی کیفیت بودن آن، یکی از بلاک های آن آسیب دیده است.

با این حال مسؤولان زندان بغلان گفته اند که کار ترمیم دوبارۀ بخش های آن زندان جریان دارد.

پیش ازاین هم زندانیان در بلخ و فاریاب از چالش های شان در زندان، پرده برداشته بودند و مسؤولان محابس و محاکم را به بی توجهی متهم کرده بودند
XS
SM
MD
LG