لینک های دسترسی

وزرای ناتوان درمصارف بودجه شان استجواب می شوند

  • فوزیه احسان

ولسی جرگه افغانستان افغانستان به روز دوشنبه در اجلاس عمومی خود با اکثریت آرا فیصله کرد که آن عده اعضایی کابینه را که نتوانسته اند چهل در صد بودجه سال گذشته خود را مصرف کنند، مورد بازپرس قرار میدهد.

عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در ختم اجلاس روز دوشنه وکلا اعلام کرده که سلسله استجواب وزرا در ولسی جرگه بزودی آغاز خواهد شد.

او گفت "هر واحد بودیجه وی که چهل فیصد بودیجه انکشافی خود را به مصرف رسانده نتوانسته مورد بازپرس قرار بگیرد، موافق کارت سبز مخالف کارت سرخ، زیر سقف چهل در صد در مجلس عمومی بیاید، به استجواب خواسته شود و توضیحات خود را بدهد."

این درحالیست که صدیق احمد عثمانی یک عضو ولسی جرگه میگوید وزارت خانه های هم هستند که نتوانسته اند حد اقل ۲۰ در صد بودیجه سال گذشته خود را مصرف کنند.

وی می گوید مصرف ۲۷ واحد بودجه وی زیر چهل درصد است.

او گفت " اگر ما معیار را ۵۰ در صد بیگریم ۳۳ واحد بودیجه وی با ما طرف می شود، اگر معیار را زیر چهل بگیریم ۲۷ واحد با ما طرف می شود، و مساله دوم که مهم است این است که ما وزارتی داریم که یک ملیون دالر بودجه داشته اما بیست فی صد یعنی دوصد هزار دالر مصرف کرده و هشتصد هزار دالر باقی مانده دارد."

رمضان بشر دوست یک عضو دیگر ولسی جرگه از برخی وزارت خانه ها و نهادهای نام برد که توانسته اند تنها ده الی بیست در صد بودیجه انکشافی خود را مصرف کنند.

"فهرست مصرف بودجه را که ما می بینیم، ولسی جرگه افغانستان تنها ۱۲ در صد بودجه خود را مصرف کرده، وزارت انرژی و آب ۲۷ در صد، وزارت مبارزه با مواد مخدر ۲۴ در صد، وزارت تحصیلات عالی ۳۴ در صد، وزارت احیا و انکشاف دهات ۳۴ در صد، وزارت عدلیه ۳۵ در صد، وزارت مهاجرین ۳۷ در صد، شما بارها میگوید که اینها باید به سارنوالی معرفی شوند در حالی که سارنوالی ۱۱ در صد بودجه خود را مصرف کرده است."

تا اکنون به درستی معلوم نیست که وزرای کابینه در رابطه به عدم مصرف بودجه انکشافی سال گذشته کدام دلایل را پیشکش خواهند کرد اما شماری از وکلا میگویند بسیاری از وزرا، نبود امنیت در شماری از ولایات را از دلایل اصلی عدم مصرف بودجه شان عنوان می کنند.

گزارش عدم مصرف بودجه انکشافی سال گذشته وزارت خانه ها در حالی به نشر رسیده است که روز گذشته وزارت مالیه افغانستان طرح پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۱ را جهت تایید به مجلس سنایی افغانستان ارایه کرد.

به اساس معلومات وزیر مالیه افغانستان به مجلس سنایی کشور، بودجه عادی سال آینده بالغ به ۱۳۴.۳ ملیارد افغانی و بودجه انکشافی سال آینده یکصد و ده میلیارد افغانی مشخص شده است.

به اساس معلومات وزیر مالیه در بودجه عادی سال ۱۳۹۱ چهارده در صد افزایش نیز به عمل آمده است.

XS
SM
MD
LG