لینک های دسترسی

Breaking News

پیشبینی سقوط شرکت عمده تامین برق افغانستان


اداره مفتشین ویژۀ ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار، گزارشی را در مورد خدمات افغان برشنا موسسه به نشر سپرده است.

در گزارش آمده است که تلاش ها به خاطر جنبه تجارتی بخشدین به خدمات تامین برق در افغانستان، به دلیل مدیریت ضعیف عقب مانده است.

گزارش همچنان مشعر است، شرکت برشنا در کابل که بدون کمک های مالی سالانه نمی تواند به کار ادامه بدهد، در سال ۲۰۱۴ سقوط خواهد کرد.

در گزارش آمده است که شرکت برشنا با خسارات اقتصادی فعالیت می کند، و ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی یا USAID مبلغ ۵۳ میلیون دالر را برای تجارتی ساختن این شرکت، مساعدت کرده است.

گزارش سیگار می گوید که به ارزش ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار دالر سامان آلات برقی بدون موجودیت کدام پلان برای نصب و استفاده از این وسایل در ولایت هلمند موجود است، که به گفتۀ این اداره بهره برداری از آن صورت نمی گیرد.
XS
SM
MD
LG