لینک های دسترسی

Breaking News

جاده های دهات افغانستان تا سه سال دیگر قیرریزی میشود


حدود ۴۰ هزار روستای افغانستان برای اتصال با مراکز ولسوالی ها به ۹۰ هزار کیلومتر جاده نیاز دارد

وزارت مالیۀ افغانستان اعلام کرد که برای وصل کردن روستاها با مراکز ولسوالی ها در سرتاسر افغانستان برنامۀ نوسازی و بازسازی جاده های روستایی را راه اندازی کرده است.

معین پالیسی وزارت مالیه افغانستان گفت که برای این پروژه ۳۳۲ ملیون دالر اختصاص داده شده است و قرار است کار اعمار و بازسازی جاده های شامل در این پروژه تا سال ۲۰۱۸ تکمیل شود.

شفیق احمد قاریزاده معین پالیسی وزارت مالیه گفت که کار اعمار و بازسازی ۲۵۰۰ کیلومتر جادۀ روستایی در سراسر افغانستان در این پروژه شامل است که عملاً در ولایات مختلف در حال تطبیق است.

آقای قاریزاده در مراسم نشر سروی در مورد جاده های روستایی افغانستان گفت که این پروژه به کمک مالی بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی یا USAID و به همکاری وزارت های احیا و انکشاف دهات و فواید عامۀ افغانستان تطبیق می شود.

معین وزارت مالیه گفت که این سروی در مدت یکسال با ارزیابی بیش از ۲۵۰۰ کیلومتر سرک روستایی که قرار است اعمار شود، انجام شده است. او گفته که در این سروی مفاد اقتصادی نوسازی و بازسازی سرک ها و تاثیر آن بر زندگی مردم بررسی شده است.

در این حال مردم از اعمار و بازسازی جاده ها استقبال می کنند و باور دارند که نوسازی و بازسازی جاده ها تغیرات قابل ملاحظه را می تواند در زندگی روستا نشینان به وجود آورد.

معین وزارت مالیه می گوید که در سروی کنونی تقریباً ۳۰% جاده های روستایی افغانستان شامل است و می تواند نمونه یی از چگونگی وضعیت ۹۰% جاده های روستایی افغانستان باشد. او افزود که از این سروی در پلان های انکشافی کار گرفته خواهد شد.

به اساس معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات، در ۴۰ هزار روستای افغانستان که در ۴۰۰ ولسوالی واقع است، به نوسازی و بازسازی بیش از ۹۰ هزار کیلومتر سرک روستایی نیاز است.

برنامۀ اعمار سرک های روستایی از ۱۲ سال به این طرف آغاز شده و به اساس ارقام ارایه شده تا کنون، ۱۳ هزار کیلومتر سرک روستایی در نتیجه تطبیق این برنامه ها در نقاط مختلف افغانستان احداث شده است که ۶۳۰۰ متر پل نیز در این میان نوسازی و بازسازی شده است.

XS
SM
MD
LG