لینک های دسترسی

Breaking News

فضا میزبان نخستین ماهوارۀ افغانستان می شود


عکس از آرشیف
وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی افغانستان اعلام کرد که تا یک ماه دیگر نخستین ماهوارۀ آن کشور به نام افغان ست یک در مدار زمین قرار می گیرد.

امیرزی سنگین، وزیر مخابرات و فناوری معلوماتی افغانستان روز چهار شنبه قراردادی را در این زمینه با شرکت یوتل ست -مستقر در فرانسه- امضا کرد.

به گفتۀ وزیر مخابرات افغانستان از این ماهواره برای خدمات تلیفونی، انترنتی و نشرات تلویزیونی کار گرفته خواهد شد. او افزودکه با استفاده از از خدمات این ماهواره همه تلویزیون های افغانستان می توانند که نشرات خود را در منطقه، آسیای مرکزی و شرق میانه پخش کنند.

به گفتۀ مقام های وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی افغانستان ماهوارۀ "افغان ست یک" مزید بر تسهیلات خدمات مخابراتی برای افغانستان، سالانه حدود ۱۵ میلیون دالر نیز به آن کشور عاید خواهد کرد.

میشل دی روزن، رئیس شرکت یوتل ست گفت که در آینده از این ماهواره می توان برای عصری سازی مکاتب و دانشگاه ها و وارد ساختن آنان در عصر دیجیتل کار گرفت.

یکی از دستآورد های بزرگ افغانستان در بیشتر از یک دهۀ گذشته دستآورد های در بخش ارتباطات و تعدد رسانه ها است. هم اکنون حدود ۶۰ دستگاه تلویزیونی در افغانستان فعالیت دارد و حدود ۹۰ در صد جمعیت افغانستان در ساحات زیر پوشش خدمات تلیفونی زندگی می کنند.
XS
SM
MD
LG