لینک های دسترسی

Breaking News

حمایت قاطع: محرم خواندن اطلاعات مربوط طالبان "اشتباه انسانی" بود


مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به روز سه شنبه پذیرفت که اطلاعات غیرمحرم در رابطه با نفوذ طالبان را اشتباهاً به مثابۀ اطلاعات محرم دسته بندی کرده بود. مأموریت حمایت قاطع ممانعت نشر این اطلاعات را، "یک اشتباه انسانی در دسته بندی" خوانده و افزوده که دیگر جلو علنی شدن این اطلاعات را نمی گیرد.

مأموریت حمایت قاطع این "اشتباه" اش را پس از آن پذیرفت که سرمفتش ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار)، ضمن نشر گزارش تازۀ ربع وار تازه اش، اعلان کرد که وزارت دفاع امریکا این اداره را از ارایۀ معلومات در مورد وسعت اراضی تحت کنترول طالبان در افغانستان، منع کرده است.

جان ساپکو، سرمفتش ویژ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، ضمن ارایۀ ۳۸ مین گزارش ربع وار ادارۀ مربوطه اش به کانگرس، در یک نامۀ ضمیمه، نوشته است که وزارت دفاع ایالات متحده در این ربع به سیگار دستور داد تا از نشر اطلاعات در مورد شمار ولسوالی هایی که تحت کنترول شورشیان و یا حکومت افغانستان بوده، و یا هم تحت منازعه میباشد، خودداری کند. افزون بر این، سیگار از نشر نفوس این ولسوالی ها نیز بازداشته شده است.

به گفتۀ آقای ساپکو، با آن که اینگونه اطلاعات محرم محسوب نمیشود، اما وزارت دفاع امریکا تصمیم گرفته که این اطلاعات قابل نشر نیست.

سرمفتش ویژۀ ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان از این بابت اظهار ناخشنودی کرده و گفته که این نخستین باریست که به سیگار مشخصاً دستور داده میشود تا معلوماتی را که غیرمحرم پنداشته شده اند، به مالیه دهندگان امریکایی ارایه نکند.

وزارت دفاع ایالات متحده به آژانس رویترز گفته که دستور منع نشر این اطلاعات را پنتاگون صادر نکرده بلکه این دستور از سوی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان صادر شده است.

تام گریسبک، یک سخنگوی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، گفت قصد این نبوده تا جلو نشر معلوماتی که در گزارش های قبلی قابل دسترس بوده گرفته شود و یا چنین معلومات محرم دسته بندی گردد، اما "اشتباه انسانی" رخ داده و این اطلاعات، به گونۀ نادرست، محرم خوانده شده بودند.

در گزارش قبلی سیگار که در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۷ نشر شد، آمده بود که طالبان در %۴۳ ولسوالی های افغانستان یا حاکم اند و یا نفوذ دارند. این رقم در گزارش ماه جولای، %۴۰ خوانده شده بود.

در گزارش تازۀ سیگار که دوشنبه شب نشر گردید، گفته شده که با مرور به اطلاعات گذشته، از آغاز روند گزارشدهی این اداره به اینسو، "شمار ولسوالی های تحت کنترول و یا نفوذ حکومت روبه کاهش بوده، در حالی که شمار ولسوالی های تحت کنترول یا نفوذ شورشیان روبه افزایش است".

در نامۀ سیگار به کانگرس همچنان آمده است که وزارت دفاع ایالات متحده، برای نخستین بار از سال ۲۰۰۹ بدینسو، ارقام دقیق مربوط نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان، از قبیل شمار این نیرو ها، تعداد تلفات آنها، و شاخص های ظرفیتی نیرو ها را محرم قرار داده است.

سیگار یا ادارۀ سرمفتش ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، از سوی کانگرس امریکا توظیف شده و هر سه ماه، گزارشی را در مورد پیشرفت ها و کاستی ها در افغانستان، به کانگرس ارایه میکند.

XS
SM
MD
LG