لینک های دسترسی

Breaking News

با بازیکنان افغانِ که در جام جهانی کرکت اشتراک میکنند آشنا شوید


قرار است جام جهانی بازی های ۵۰ اووره کرکت به تاریخ ۳۰ماه می در بریتانیا آغاز شود. در این دور رقابت ها به شمول افغانستان، تیم های ملی ۱۰ کشور دیگر نیز اشتراک دارند.

در این جام، گلبدین نایب، ۱۴عضو تیم ملی کرکت افغانستان را رهبری میکند.

معرفی مختصر بازیکان تیم افغانستان:

گلبدین نایب

گلبدین نایب در ولایت لوگر چشم به جهان گشود و ۲۸ سال دارد. او راست دست است و در بخش های بالنگ و بیتنگ مهارت دارد. نایب به همین تازگی کپتانی تیم ملی را به عهده گرفت. او تا حال در ۵۳ بازی بین المللی ۵۰ اووره و ۳۸ بازی یک روزه کرکت اشتراک کرده است. نایب تا حال در پنج رقابت، ۵۰ امتیاز کسب کرده است. بلند ترین امتیازی را که در جریان یک رقابت کسب کرده ۸۲ است. نایب به صورت مجموعی در بخش بالنگ ۵۲ وکت حاصل کرده و بهترین کارکردگی اش حذف چهار بازیکن تیم مقابل در یک رقابت است. نایب در نخستین رقابتی که کپتانی اش را به عهده داشت، توانست تیم سکاتلند را شکست دهد.

محمد شهزاد محمدی

محمد شهزاد متولد ولایت ننگرهار بوده و ۳۲ ساله است. او راست دست بوده و در بخش وکت کیپنگ و بیتنگ مهارت ویژه دارد. او تا اکنون در ۸۰ رقابت یک روزه و ۶۵ رقابت ۲۰ اووره بین المللی بازی کرده و بیشترین امتیازی را که در جریان یک رقابت کسب کرده، ۱۳۱ است. او توانسته است پنج بار ۱۰۰ و ۱۴ بار پنجاه امتیاز حاصل کند.

حضرت الله زازی

حضرت الله متولد و باشندۀ ولایت کابل است و ۲۱ سال دارد. خانواده اش سالها پیش از ولایت پکتیا به مرکز آمده و ساکن شده اند. او چپ دست است و در بخش بیتنگ مهارت ویژه دارد. زازی تا حال در ۱۷ رقابت ۵۰ اووره و سه رقابت ۲۰ اووره بین المللی اشتراک کرده; بیشتر امتیازی را که در یک رقابت کسب کرده ۱۶۲ بوده و یک بار ۵۰ امیتاز کسب کرده است.

نور علی زدران

نورعلی در ولایت خوست به دنیا آمده و ۳۰ سال دارد. راست دست است و در بخش بیتنگ مهارت دارد. او تا به حال در ۴۷ بازی یک روزه و ۲۰ رقابت ۲۰ اووره بین المللی اشتراک کرده و در مجموع ۱۱۴۸ امتیاز حاصل کرده است. یک بار ۱۰۰و هفت بار ۵۰ امتیاز کسب کرده است.

رحمت شاه

رحمت شاه متولد ولایت پکتیا بوده و ۲۵ ساله است. او راست دست بوده و در بخش بیتنگ مهارت ویژه دارد. شاه تا به حال در ۵۹ رقابت یک روزه بین المللی اشتراک کرده و بیشتر امتیاز اش ۱۱۴ است. چهار بار ۱۰۰ او ۱۳ بار پنجاه امتیاز کسب کرده است. رحمت شاه در بخش بالنگ نیز مهارت دارد.

حشمت الله شهیدی

حشمت الله در ولایت لوگر به دنیا آمده و ۲۴ سال دارد. او چپ دست بوده و در بخش بیتنگ مهارت دارد. شهیدی تا به حال در نهُ بازی ۵۰ اووره و ۱۸ بازی ۲۰ اووره اشتراک کرده است. بلند ترین امتیاز اش ۹۷ است و هفت بار ۵۰ امتیاز حاصل کرده است.

اصغر افغان

اصغر افغان متولد ولایت کابل بوده و ۳۱ سال دارد. او راست دست است و در بخش بیتنگ مهارت دارد. تا به حال در ۱۰۰ رقابت ۵۰ اووره و ۸۴ رقابت ۲۰ اووره اشتراک کرده است. بلندترین امتیاز اش ۱۰۱ است; یک بار ۱۰۰و ۱۱ بار ۵۰ امتیاز کسب نموده است. او پیش از این کپتان تیم ملی کرکت افغانستان بود.

نجیب الله زدران

نجیب الله متولد ولایت لوگر است و ۲۶ سال دارد. او چپ دست بوده و در بخش بیتنگ مهارت ویژه دارد. تا حال در ۵۵ بازی ۵۰ اووره و ۹۸ بازی ۲۰ اووره اشتراک کرده است. بلند ترین امتیاز اش ۱۰۴ است. تا حال، یک بار ۱۰۰و هشت بار ۵۰ امتیاز کسب کرده است.

سمیع الله شینواری

سمیع الله شینواری متولد ولایت ننگرهار بوده و ۳۱سال دارد. او راست دست است و در بخش های بالنگ و بیتنگ مهارت دارد. سمیع در ۸۱ بازی ۵۰ اووره و ۱۰۵ بازی ۲۰ اووره اشتراک کرده است. بلند ترین امتیاز اش ۹۸ است. تا حال، ۱۱بار ۵۰ امتیاز کسب کرده و در بخش بیتنگ ۴۵ وکت حاصل کرده است.

محمد نبی عیسی خیل

محمد نبی در ولایت لوگر به دنیا آمده و ۳۴ سال دارد. او راست دست است و در بخش های بالنگ و بیتنگ مهارت دارد. نبی تا حال در ۱۱۱بازی ۵۰ اووره و ۲۱۵ بازی ۲۰ اووره اشتراک کرده است. بلند ترین امتیاز اش ۱۱۶ است. او یک بار ۱۰۰و ۱۳ بار ۵۰ امتیاز کسب کرده است. نبی در بخش بالنگ ۱۸۷ وکت حاصل کرده است.

راشد خان

راشد خان متولد ولایت ننگرهار بوده و ۲۰ سال دارد. او راست دست است و در بخش بیتنگ و بالنگ مهارت ویژه و شهرت جهانی دارد. راشد در صدر جدول رده بندی بالر های جهان قرار دارد. او تا حال در ۵۷ بازی یک روزه و ۱۷۰ بازی ۲۰ اووره اشتراک کرده است. راشد تا حال ۱۹۸ وکت حاصل کرده است.

مجیب الرحمان

مجیب الرحمان در ولایت خوست به دنیا آمده و ۱۸سال دارد. او راست دست است و در بخش بالنگ مهارت ویژه دارد. مجیب تا حال در ۲۸ بازی یک اووره و ۶۵ بازی ۲۰ اووره اشتراک کرده است. او تا اکنون ۶۶ وکت حاصل کرده است.

حمید حسن

حمید حسن متولد ولایت ننگرهار است و ۳۱ سال دارد. حسن راست دست بوده و در بخش بالنگ مهارت ویژه دارد. او تا حال در ۳۳ بازی یک روزه و ۲۲ رقابت ۲۰ اووره اشتراک کرده است. حسن تا حال به صورت مجموعی ۹۰ وکت حاصل کرده است.

دولت زدران

دولت زدران در ولایت خوست به دنیا آمده و ۳۱ سال دارد. او راست دست بوده و در بخش بالنگ مهارت ویژه دارد. دولت تا حال در ۷۵ بازی یک روزه و ۳۳ بازی ۲۰ اووره اشتراک کرده است. او تا حال ۴۲ وکت حاصل کرده است.

افتاب عالم

آفتاب عالم متولد ولایت ننگرهار بوده و ۲۶ سال دارد. او راست دست است و تا حال در ۲۲ بازی ۵۰ اووره و ۱۲ بازی ۲۰ اووره اشتراک کرده است. عالم در مجموع ۴۴ وکت حاصل کرده است.

XS
SM
MD
LG