لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش برای مصوون ساختن اسناد الکترونیکی افغانستان


امیرزی سنگین، وزیر مخابرات و تکنالوجی معلوماتی افغانستان

وزارت مخابرات افغانستان به منظور جلوگیری از دست برد به اسناد الکترونیکی افغانستان روی یک ستراتیژی ملی سایبر امنیتی کار را آغاز کرده است.

در حالی که وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی افغانستان از عدم مصوونیت سیتسم های الکترونیکی افغانستان نگران است، مقام های آن وزارت می گویند که به خاطر جلوگیری از دسترسی و دست برد به اسناد محرم الکترونیکی حکومت پلان جدیدی را روی دست گرفته است.

مقام های وزارت مخابرات می گویند که این پلان به همکاری یک تیم متخصص امریکایی در همکاری با متخصصین افغان ساخته خواهد شد.

امیر زی سنگین، وزیر مخابرات و تکنالوجی معلوماتی افغانستان که در هنگام افتتاح یک کنفرانس چهار روزه به منظور ساختن مسوده ستراتیژی ملی سایبر امنیتی صحبت می کرد، هدف این اقدام حکومت را جلوگیری از دسترسی افراد غیر مسوول چه در داخل و چه در خارج از افغانستان به اسناد حکومتی عنوان کرد.

آقای سنگین افزود که در ده سال گذشته قسمت زیادی از اسناد حکومت در کمپیوتر ها ذخیره شده است و از همین رو برای مصوون سازی اسناد تلاش می شود.

دسترسی به اسناد حکومتی
تلاش ها برای مصوون سازی اسناد الکترونیکی در حالی جریان دارد که گفته می شود تا هنوز هم اسناد و سیتسم های الکترونیکی افغانستان قابل اطمینان نبوده و افراد و اشخاص مختلف توانسته اند از این طریق به برخی اسناد محرم حکومت دست یابند.

وزیر مخابرات افغانستان گفت که چند ماه قبل کسی در داخل افغانستان قادر شد در سایت انترنیتی شورای امنیت ملی داخل شده و معلومات را از بین ببرد. او اضافه کرد که در چندین سایت دیگر انترنتی حکومت نیز حملاتی از این قبیل صورت گرفته بود.

بر اساس معلومات مقام های وزارت مخابرات تا هنوز قوانینی نیز برای مبارزه با جرایم الکترونیکی در افغانستان وجود ندارد.

ارایه خدمات انتقال پول از طریق موبایل و توزیع تذکره های الکترونیکی از جمله برنامه هایی است که در این اواخر از سوی حکومت اعلان و روی دست گرفته شده است.
XS
SM
MD
LG