لینک های دسترسی

Breaking News

فیروز: تا پایان ۲۰۱۸ پولیو باید از افغانستان محو شود


پاکستان، افغانستان و نایجریا سه کشور میزبان پولیو در جهان اند

وزارت صحت عامۀ افغانستان مصمم است تا گردش ویروس پولیو یا عامل بیماری فلج شل حاد کودکان را تا پایان سال روان میلادی در آن کشور متوقف سازد.

وزیر صحت عامۀ افغانستان می گوید که دولت افغانستان همچنان مصمم است که تا سال ۲۰۱۸ میلادی بیماری پولیو را از افغانستان به کلی از ریشه بر کند.

فیروز الدین فیروز در مصاحبه با صدای امریکا گفت که با وصف تلاش های فراوان در سالهای گذشته، باید امسال کار بیشتری برای متوقف ساختن ویروس پولیو در افغانستان صورت گیرد.

وزیر صحت عامه گفت که دلایل مختلف از ناامنی و رفت و برگشت مردم به پاکستان که بیشترین واقعات پولیو را در جهان دارد، سبب شده است که این بیماری در افغانستان محو نشود.

واقعات پولیو در افغانستان در سال ۲۰۰۴ به کمترین حد خود – چهار واقعۀ مثبت در سال- رسیده بود، اما افزایش خشونت ها در مناطق هم مرز میان افغانستان و پاکستان مانع تطبیق برنامه های پولیو در دو طرف مرز و افزایش واقعات آن شد.

بر اساس آمار سازمان جهانی صحت در سال ۲۰۱۴ میلادی ۲۸ واقعۀ مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است که تقریباً تمام این واقعات در ساحات هم مرز افغانستان و پاکستان دیده شده است.

وزیر صحت عامۀ افغانستان می گوید که برای حل این مشکل باید شمار تیم های سیار تطبیق پولیو در مناطق مرزی افغانستان بیشتر شود تا کودکان زیرسن پنج سال را هنگام تردد میان دو کشور واکسین کنند.

نظارت و مدیریت دقیق از برنامۀ تطبیق واکسین پولیو در افغانستان به ویژه مناطق کوهستانی و ساحات ناامن و درگیر جنگ کار دشواری است، اما موفقیت این برنامه به تطبیق سرتاسری و بدون استثنای واکسین در کشور بستگی دارد.

سردار محمد پرویز رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامۀ افغانستان می گوید که در هر کمپاین تطبیق واکسین پولیو ۶۰ رضاکار شرکت می داشته باشند که مدیریت آنان دشوار بوده و ممکن شماری از کودکان بدون واکسین باقی بمانند.

پولیو بیماری ساری ویروسی است که یگانه راه مقابله با آن تطبیق واکسین است. این ویروس کودکان زیر سن پنج سال را که واکسین نشده باشند مصاب ساخته و سبب فلج و حتا مرگ آنان می شود.

پاکستان، افغانستان و نایجریا سه کشور میزبان پولیو در جهان اند. از آغاز سال روان میلادی در سطح جهان، ۲۴ واقعۀ پولیو در پاکستان و دو واقعۀ پولیو در افغانستان به ثبت رسیده است و تا کنون در نایجریا کدام واقعۀ این بیماری دیده نشده است.

XS
SM
MD
LG