لینک های دسترسی

شکنجۀ زندانیان در افغانستان


شکنجۀ زندانیان در افغانستان

مقامات نیروهای بین المللی ائتلاف می گویند در صورت کاهش نیروهای بین المللی از افغانستان، دریافت موارد شکنجۀ زندانیان که به مقامات افغان سپرده می شوند، مشکل تر می شود.

نیرو های ناتو آنعده افغانهای را به مقامات افغان تسلیم می دهند که تصمیم بگیرند آنان دیگر خطری آنی به شمار نمی روند. اما نیرو های ائتلاف انتقال زندانیان را در ماه سپتمبر به شانزده زندان افغان بعد از آن متوقف ساخت که یک تحقیق سازمان ملل متحد شواهدی از شکنجۀ زندانیان را به دست آورد.

از آنزمان به بعد ناتو برنامۀ جدی را روی تحقیق و آموزش در زندان های حکومتی راه اندازی کرده و انتقال زندانیان را به 12 زندانیکه در آن اصلاحات صورت گرفته است آغاز کرده است.

کارستن جکوبسن سخنگوی نیرو های ناتو در افغانستان می گوید، مقامات افغان در اوایل، هر گونه اتهام در شکنجۀ زندانیان را رد کردند اما از آنزمان تا حال با نیروی های بین المللی در رابطه با برنامه های اصلاحاتی کار می کنند.

سخنگوی ناتو به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت "ما مسئول تفتیسش و بازرسی از تمام زندانیان نیستیم. ما مسئول زندانیان استیم. هرگاه شک و تردیدی در بارۀ زندان داشته باشیم، انتقال زندانیان را به آن زندان متوقف می سازیم."

XS
SM
MD
LG