لینک های دسترسی

نگرانی از افزایش تلفات زنان و کودکان در افغانستان

  • ضیاالرحمن حسرت - ننگرهار

دفتر يوناما در افغانستان می گويد که آمار تلفات غير نظاميان در زون شرق افغانستان ٥٤ درصد افزايش يافته است.

مقامات يوناما می گويند که ميزان تلفات زنان وکودکان در مقايسه با سال گذشته ٩٥درصد بلند رفته که اين رقم نگران کننده می باشد.

جورجيت گگنن، مسئول بخش حقوق بشر دفتر يوناما براى افغانستان پس از ظهر روزچهارشنبه طى يک نشست خبرى در جلال آباد گفت که در جريان نه ماه گذشته سال جارى ميلادى در چهار ولايت شرقى ٥٤ درصد تلفات ملکى افزايش يافته که ١٩در صد در تلفات ملکى به سطح کشور را تشکيل می دهد.

مسئول بخش حقوق بشر يوناما علاوه کرد که طى نه ماه گذشته در همه افغانستان ٣٨٥٢غير نظامى تلف شده که ١٣١٩نفر ان کشته و ٢٥٣٣تن ديگر زخمى شده است.

خانم گگنن می گويد که بيشتر اين قربانيان را زنان و کودکان تشکيل ميدهد که از شروع سال ٢٠١٣تا اکنون ٩٥درصد زنان وکودکان تنها در همين چهار ولايت تلف شده اند.

گگنن می گوید "وقت که ما از تلفات ملکى حرف مى زنيم، ٩٥درصد تنها زنان وکودکان در ولايات شرقى تلف شده اند."

خانم گگنن می گويد بيشترين تلفات ازسوى مخالفان مسلح دولت به بار آمده است.

گگنن افزود: "از جمع ٩٥در صد تلفات ملکى در چهار ولايت زون شرق ٦٣درصد از سوى مخالفان مسلح دولت، ١٥درصد از سوى قواى افغان و ناتو، ١٤ در صد ان بين درگيريهاى رويارو و ٣ درصد آن از اثر حملات فرامرزى در ولايات کنر و نورستان تلف شده اند."

گگنن است انفجارات بمى و رويدادهاى زمينى در محلات مزدحم را خيلى نگران کننده خوانده گفت که بيشتر اوقات در چنين رويدادها تلفات شناسايى نمی گردد.

اين مقام دفتر يوناما ميگويد که در گذشته ها نيز از مخالفان مسلح دولت خواهان جلوگيرى از تلفات غيرنظامان شده اند و با وجودی که از جانب آنان اطمینان حاصل نموده اند ولى تاهنوز هيچ عمل بر تعهدات خود نکرده اند.

جورجيت گگنن وضعيت علماى دينى و ملا امامان مساجد را نيز نگران کننده خواند گفت که از سوى مخالفان مسلح دولت مورد تهديد و هدف قرار می گيرند.

به گفته اى او براثرتحقيقات يوناما طى سال جارى مخالفان مسلح دولت از مراکز صحى بجاى موضع استفاده نموده اند که اين خود نشان دهنده تلفات ملکى است.

مسئول بخش حقوق بشردفتر يوناما از برخورد نادرست مخالفان مسلح دولت با ادارات خيريه نيز ابراز نگرانى نموده گفت در همه کشور موسسات خيريه که با مردم بى بزاعت وساکن در قرا کمک مي کند، هدف قرار می گيرد.

خانم گگنن گفت که در حاشيه نشست خبرى خود گفت که در زندان بگرام نيز بيشتر زندانيان غير قانونى توقيف شده اند وبه دولت افغانستان گفته است تا وکلاى مدافع به همه چنين زندانيان تعين نمايد.
XS
SM
MD
LG