لینک های دسترسی

Breaking News

پناهجویان خارجی در افغانستان بدون قانون پناهنده گی


وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که در حال حاضر بیش از ۱۵۰ تن از اتباع ایران، پاکستان، چین، تاجکستان، عراق و بنگلادش از افغانستان تقاضای پناهنده گی کرده اند.

اما مسوولین می گویند که حکومت افغانستان تاهنوز هیچ گونه قانونی برای پذیرش پناهنده گان خارجی و تشکیل اداری برای آن ندارد.

اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت امور مهاجرین حکومت افغانستان با تایید درخواست پناهنده گی بیش از ۱۵۰ تن گفت که "اما حکومت افغانستان کدام قانون برای پناهنده گی ندارد."

تمام کشورهای عضو کنوانسیون ژنف در مورد پناهنده گی مکلف استند که قانون برای پناهنده گان داشته باشند.

آقای جرأت می گوید "از یک سال به این سو در مشارکت با وزارت عدلیه و با استفاده از قوانین پناهنده گی کشورهای منطقه قانون پناهنده گی حکومت افغانستان تحت کار می باشد."

سرنوشت نامعلوم

عبدالحمید، یک تن از پناهندگان تبعه کشور عراق است. او از چند سال به این سو در مهمانخانه وزارت امور مهاجرین زندگی می نماید.

این پناهجوی عراقی می گوید نخست وی به ایران پناهنده شد اما به اتهام کمونیست بودن در آنجا پنج سال زندانی گردید و بعداً وی ترجیح داد که به افغانستان پناهنده شود.

عبدالحمید گفت: "دو سال است که اینجا آمده ام، کمیشینری عالی ملل متحد برای پناهندگان هم کیس من را رد کرد، دولت افغانستان هیچ کار نمی کند و میگوید، پناهنده گی نداریم. همین طور بی سر نوست مانده ام."

امیر حمزه حلیموف، تبعه تاجکستان است. او مدت بیست سال است در افغانستان به سر می برد. حلیموف با هم اتاقی های عراقی اش در مهمانخانه وزارت مهاجرین از چند سال به این سو زندگی می کند.

حلیموف نیز مشکل قبول شدن پناهنده گی دارد. او می گوید: "آزاد به دنیا آمدیم. می خواستیم که آزاد باشیم. حکومت تاجکستان فعلاً ما را تعقیب و تهدید می کند، مشکلات بسیار ایجاد می کند. به مقامات مکتوب روان می کند که به شهروندان ما(تاجک) تابعیت و پناهنده گی ندهید."

ده ها قضیۀ پناهنده گی

کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهنده گان نیز می پذیرد که پناهنده گان در افغانستان از نبود قانون پناهنده گی رنج می برند، در حال حاضر این کمیشنری در حدود ۵۰ قضیه پناهنده گی را تحت بررسی دارند و ۷۰ قضیه تثبیت گردیده که متقاضیان آن در نواحی مختلف شهر کابل زندگی می نمایند.

نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی متحد برای پناهنده گان، می گوید که یک تبعه عراقی و یک تبعه تاجکی به کمیشنری عالی مراجعه نموده بودند اما قضیه های شان رد شده است.

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان افغانستان می گوید برای پناهنده گان خارجی از سوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان مواد غذایی و مقداری پول نقد نیز داده می شود و قضیه های آن عده که قبول گردیده برای شان از سوی وزارت خارجه افغانستان نیز اجازه کار در افغانستان داده شده است.

مشکلات پناه جویان خارجی در افغانستان به علت نبود قانون پناهدگی، در حالی است که چندی قبل رئیس جمهور افغانستان به دو تن تبعه ایرانی حکم تابعیت افغانستان را صادر نمود.
XS
SM
MD
LG