لینک های دسترسی

Breaking News

چهار طیاره جنگی به قوای افغان داده شد


طیاره های A-29 قابلیت حمل بم های سنگین را دارد.

وزارت دفاع افغانستان میگوید که چهار طیاره جنگی از کمک های ایالات متحده امریکا فردا پانزدهم ماه جنوری سال ۲۰۱۶ به نیروهای اردوی ملی افغان تسلیم داده خواهد شد.

دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز گفت که این طیاره های محاربوی "بال ثابت" از نوع A-29 بوده و ساخت ایالات متحده امریکا و برازیل است.

طیاره های محاربوی A-29 قادر به پرتاب بم های ۲۰۰ کیلویی اند و بیشتر در کار حمایت هوایی از مسافت نزدیک موثر میباشند. بر اساس توافق، قرار بود تا ۲۰ طیارۀ A-29 در اواسط سال ۲۰۱۲ به قوای افغان فراهم شود، اما مناقشات حقوقی در قرار داد ها، سبب تاخیر فراهم آوری آن شد.

مقامات نظامی افغان و امریکایی، این طیاره ها را در جنگ با شورشیان طالب و سایر مخالفان مسلح دولت أفغانستان بسیار سود مند میخوانند.

مقامات نظامی افغانستان همواره تأکید کرده اند که نیروهای افغان در نبرد با مخالفان مسلح، با آزمون عدم موجودت حمایت هوایی مواجه میباشند. سقوط شهر کندز به گونۀ موقت آن در سال گذشته، باعث شد تا توجه روی وضعیت نیروهای هوایی افغان در داخل و بیرون از افغانستان بیشتر شود.

به باور مقامات نظامی افغان، قابلیت های نیرو های هوایی افغان گسترش یافته است، اما هنوز هم ماموریت آموزشی ناتو باید پیلوت های افغان را در کنار آموزش شیوۀ پرواز طیاره های جدید، روش های استفادۀ تاکتیکی از آن را نیز بیاموزاند.

در کنار مبارزه با دشمن، یکی از وظایف قوای هوایی عملیات نجات است. بخش زیاد منسوبین امنیتی افغان که در سال های گذشته در جریان نبرد زخمی شده جان داده اند، به این خاطر بود که آنان هرچه عاجلتر برای درمان به مراکز صحی رسانده نشدند.

در سال های گذشته، نبود طیاره های جنگی، قوای هوایی افغانستان را واداشته بود تا با نصب جنگ افزار در هیلیکوپترهای روسی که بیشتر از آن برای مقاصد انتقالاتی کار گرفته میشود تا حدی نیازمندی های خود را به حمایت هوایی مرفوع سازند.

XS
SM
MD
LG