لینک های دسترسی

Breaking News

عروسی که پس از تیزاب پاشی هم مصوون نیست


ممتاز خواستار اسکان مجدد به جای دیگری است
ممتاز خواستار اسکان مجدد به جای دیگری است

چند مرد مسلح در سال ۲۰۱۱ بر بدن ممتاز تیزاب پاشیدند. تیزاب تقریباً تمام بدن این بانوی جوان را سوختانده بود، اما موسسۀ زنان برای زنان زمینۀ درمان ممتاز را به بیرون از افغانستان مساعد ساخت.

ممتاز می گوید که پس از این همه مشقت، فردی که بر بدن وی تیزاب پاشیده بود، هنوز هم از زندان زنگ زده و او و اعضای خانواده اش را تهدید می کند.

ممتاز می گوید که هنوز کودک بود که کسی به خواستگاری اش می آمد، اما خانوادۀ وی به آنان جواب رد می داد. او حکایت می کند که چهار سال پیش، زمانیکه به عقد پسر دیگری در آمد، مردان مسلح در روز عروسی اش بر محفل حمله کرده و نه تنها بر وی بلکه بر بدن دو خواهرش نیز تیزاب پاشیدند.

ممتاز چهار ماه پیش به عقد همان جوانی در آمد که محفل عروسی شان در اثر یورش مردان مسلح برهم خورده بود، اما هنوز هم ترس و بیم بر زندگی این زوج چیره است. او می گوید که عاملات تیزاب پاشی بر وی هنوز هم از زندان برایش اخطار می فرستند.

این زن جوان از حکومت خواستار کمک بوده و می خواهد که از ولایت کندز منتقل شده و در ولایت دیگری برایش زمینۀ اسکان مجدد فراهم شود تا در آینده از وی محافظت صورت گیرد.

سلطان محمد پدر ممتاز نیز تایید می کند که از زندان برایش اخطار می آید. او نیز خواستار کمک حکومت و نقل مکان به جای دیگری است.

داکتر حسینا سروری مسوول دفتر زنان برای زنان در ولایت کندز به صدای امریکا گفت که برای تداوی ممتاز که سرتاپا پوست بدنش سوخته بود، مبلغ ۶۰ هزار دالر امریکایی هزینه شده است.

خانم سروری می گوید که مشکل عمدۀ ممتاز و خانواده اش امنیت است، زیرا آنان در روستا زندگی می کنند، جاییکه به گفتۀ وی دولت در آنجا حاکمیت ندارد.

XS
SM
MD
LG