لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری


آغاز کمپاین مبارزات انتخاباتی در افغانستان
به تعداد یازده نامزد ریاست جمهوری در جریان ۶۰ روز برای بدست آوردن کرسی ریاست جمهوری باهم به رقابت می پردازند. برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۷ نامزد وجود داشت اما ۱۱ تن از آنها توانستند که در لست نهایی راه یابند.

در نخستین روز مبارزات انتخاباتی شماری از این نامزدان در محافل جداگانه پیرامون برنامه های شان درصورت پیروز شدن درانتخابات، با هواداران شان ومردم صحبت مینمایند.

نامزدان شب شنبه در برخی از نقاط شهر کابل اوراق تبلیغاتی شانرا نصب نموده اند که نمایانگر آمادگی های نامزدان برای مبارزات انتخاباتی شان میباشد وصبح امروز شهر کابل تقریبا چهره دیگری به خود گرفته بود.

شاروالی کابل میگوید که برای نصب بیلبورد های نامزدان واوراق تبلیغاتی آنها معیار های را در نظر گرفته اند تا نامزدان اوراق تبلیغاتی شانرا در دیوار ها، درختها، ومنازل شخصی نصب نکنند و در صورت تخطی با آنها مطابق قانون رفتار خواهد شد.

اما با وجود آن، روز یکشنبه اوراق تبلیغاتی برخی از نامزدان در دیوار های منازل شخصی ودولتی ودرختها در برخی ازنقاط شهر دیده میشود که تخطی آشکار نامزدان را درنخستین روز مبارزات انتخاباتی شان نشان میدهد.

تدابیر امنیتی

برای تامین امنیت انتخابات کمیسیون ویژه به عضویت نهاد های مختلف ایجاد گردیده است ونهاد های امنیتی میگویند که آنها تدابیر لازم را برای تامین امنیت نامزدان در زمان مبارزات انتخاباتی شان گرفته اند.

وزارت داخله میگوید که باید نامزدان در مورد برنامه های شان ۴۸ ساعت قبل به این وزارت خبر بدهد تا آنها با مشکلی روبرو نگردند.

در نشستی که روز گذشته نهاد های امنیتی با نامزدان ریاست جمهوری داشت نامزدان ازاین نهاد ها خواستند تا امنیت خود شان، معاونین ودفاتر ومراکزرای دهی گرفته شود.
محمد عمر داودزی وزیر داخله به نامزدان اطمنیان داد که نیروهای امنیتی تلاش میکنند که جلو هرگونه تهدیدات را بگیرند.

جنرال ظاهرظاهر قوماندان امنیه کابل از تدابیر درجه یک در شهر کابل برای جلوگیری از حملات تخریبی خبر میدهد ومیگوید که آنها به دلیل مبارزات انتخاباتی نامزدان وزیاد شدن فشار مخالفین مسلح احضارات در جه یک را اعلام نموده اند. او گفت که مردم نباید نگران باشند زیرا نیروهای امنیتی تلاش میکنند تا امنیت آنها را تامین کنند.

با وجود آن شام روز گذشته دو تن از کارمندان ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله در شهر هرات توسط افراد ناشناس کشته شدند.

تقسیم اوقات انتخاباتی

مطابق تقسیم اوقات انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات، مبارزات انتخاباتی نامزدان برای دو ماه ادامه و۴۸ ساعت قبل از روز برگزاری انتخابات خاتمه مییابد واین ۴۸ ساعت درسکوت خواهد گذشت وهیچ رسانه یی حق نشر وپخش گزارشها درمورد نامزدان را ندارد.

کمیسیون مستقل انتخابات نیز لایحه ای را برای نظارت از مصرف مبارزات انتخاباتی نامزدان ترتیب نموده وآنرا با نامزدان شریک ساخته است.

مطابق این لایحه نامزدان ریاست جمهوری میتوانند تا ده میلیون افغانی را برای مبارزات انتخاباتی شان مصرف نمایند وبرای شفافیت در مصارف شان باید حساب بانکی باز نمایند تا دیده شود که نامزدان از کدام مدرک مصرف مینمایند واز مصارف شان به کمیسیون مستقل انتخابات گزارش دهند.

رای مردم

اینبار مردم به خصوص جوانان نسبت به گذشته برنامه های نامزدان را دقیق تعقیب میکنند، آنها میگویند اینبار بیدارتر از گذشته شده اند ودقیق فکر میکنند ودقیق انتخاب خواهند کرد.

آنها میگویند که این بار برنامه های کاندیدان را دنبال میکنند وبه نامزدی رای میدهند که برنامه دقیق داشته باشد وبتواند که آنرا عملی کند نه اینکه در حرف باقی بماند.

اما دیده شود که این یازده نامزد با چه برنامه های داخل میدان رقابت میشوند، مردم چی انتظاراتی از هریک از آنها دارند، آیا آنها با برنامه های عالی داخل میدان رقابت خواهند شد و آیا مردم با درنظر داشت برنامه های آنها به نامزدان رای خواهند داد یا اینکه مانند گذشته شکل قومی وسمتی به خود میگیرد وهر سمتی وقومی به نامزدی از قوم وسمت خود را ی میدهد .سوالیست که پاسخ آنرا بعد از برگزاری انتخابات دریافت خواهیم کرد.
XS
SM
MD
LG