لینک های دسترسی

Breaking News

پناهجویان افغان خود را فراموش شده میپندارند


قراراست به روز دوشنبه سران کشورهای اتحادیه اروپا برای جلوگیری از جریان مهاجرین به کشورهای عضو این اتحادیه، با صدراعظم ترکیه صحبت کنند.

در حالیکه رهبران اتحادیه اروپایی به روز دوشنبه در ترکیه سعی خواهند کرد صدراعظم ترکیه را قناعت بخشند مهاجرینی که مستحق پناهندگی در کشورهای اروپایی نیستند در کشور خود بپذیرد، یک جمعیت مهاجرین افغان که تعداد شان روز به روز در ترکیه افزایش می یابد، میگویند که به دست فراموشی سپرده شده اند.

افغانها، مهاجرین اند که به صورت گسترده، از قبولی شان در اروپا ابا ورزیده میشود و برای یافتن کار یا کمک مالی در ترکیه با پذیرش خطرات، دل به دریا زده و با قایق های کوچک سواحل ترکیه را به قصد یونان ترک میگویند.

از سوی دیگر، در آستانه برگزاری نشست اضطراری اتحادیه اروپا با ترکیه به روز دوشنبه، مقامات اتحادیه اروپا به ترکیه اولین پرداخت را که مبلغ ٣ میلیارد ایرو است، به مثابه کمک به ترکیه در رسیدگی به دونیم میلیون مهاجر سوری اعلان کرد.

کتی پیری، خبرنگار پارلمان اروپایي برای ترکیه به خبرگزاری رویترز گفت بعید است که افغانها از خدمات در مراکز صحی و سهولت های تعلیمی که به کمک اروپا در ترکیه ساخته شده است، بهره مند شوند؛ زیرا ترس آن میرود که این مراکز تنها به کسانی باشد که به زبان عربی تکلم میکنند نه به زبانهای رسمی افغانستان، دری و پشتو.

خانم پیری گفت" اتحادیه اروپا حتی در مورد این مسایل صحبت نمیکند و توجه را تنها بر مردم سوریه متمرکز ساخته است."

وی میگوید "حتی اگر بحران سوریه فردا حل گردد بازهم بحران مهاجرت با شمار زیاد از پناهجویان در ترکیه باقی خواهد ماند و از هیچ نوع حقوق پناهجوی برخوردار نخواهند بود."

افغانهایی که آژانس خبرگزاری رویترز با آنها در ترکیه مصاحبه کرده، میگویند طی چند سال اخیر اداره پناهندگان ملل متحد با آنان صحبت نکرده تا به مثابه پناهجو شناخته شوند.

پولات کزلدگ، تنظیم کننده پروگرام در سازمان به نام ASAM که پناهجویان را در ترکیه راجستر میکند میگوید به انها به طور عموم گفته میشود که افغانها مستحق نیستند زیرا ترکیه کشور سوم در سفر آنها است و توقع چنین بود که انها باید در کشور دوم برای درخواست پناهجوی تقاضا کنند که در این صورت ایران کشور دوم در سفر آنها محسوب میشود.

گروه های حقوق بشر میگویند نیروهای ایرانی هزاران افغان را بدون دادن چانس که تقاضای پناهجوی خود را ثابت سازند رد مرز کرده است و برای ترک ایران بالای شان فشار میاورد.

نجیب الله ۴٥ ساله که پدر چهار فرزند است در شهر بندری چشمه ترکیه منتظر ورود غیر قانونی به یونان است. وی میگوید "ما میخواهیم در ترکیه باقی بمانیم ولی هیچ کمک صورت نمیگیرد و همه چیز بسیار قیمت است."

نجیب الله میگوید "در اروپا ما کار پیدا خواهیم کرد و انها ما را کمک خواهند کرد."

شکایتهای بود وباش

به اساس ASAM بیش از ٦٣ هزار آنعده افغان هایکه سال گذشته به ترکیه آمده اند و نسبت به سال ٢٠١۴ که حدود پانزده نیم هزار آمده بودند، تنها کسانی حساب میشوند که راجستر شده باشند. برخی از این افراد مسقیماً از افغانستان و شماری نیز از طریق ایران، جایکه تلاش ناکام برای جاگزين را کرده اند، به ترکیه رو آورده اند.

حکیمه رضایی که بیشتر از ٣٥ سال عمر دارد میگوید وی سعی کرد که به اروپا برود که با چهار طفل اش بپیوندد، ولی از چهار سال به اینسو در ترکیه زندگی میکند. خانم رضایي میگوید اداره پناهندگان ملل متحد که از تبصره روی قضیه های انفرادی امتناع میوزند، برایش گفته است که هیچ کمک برایش کرده نمیتوانند.

XS
SM
MD
LG