لینک های دسترسی

پاکستان: پیش از آغاز گفتگوها شرط گذاشتن لازم نیست


نشست چهارجانبه برای جستجو راه های گفتگو های صلح میان حکومت افغانستان و طالبان امروز در پاکستان برگزار شد.

نشست کشورهای افغانستان، پاکستان، چین و امریکا برای ساختن یک چهارچوب برای گفتگو های صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح امروز در پاکستان آغاز گردید.

در این نشست معینان سیاسی وزارت های خارجه کشورهای افغانستان و پاکستان ونمایندگان خاص کشورهای امریکا و چین اشتراک نموده بودند.

سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی در مراسم افتتاح این نشست یکبار دیگر تعهد حکومت پاکستان را برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان اعلام کرد.

آقای عزیز نشست وزیران خارجۀ کشور های قلب آسیا و دیدار و گفتگوهای رئیس جمهور افغانستان و صدراعظم پاکستان را درحاشیۀ این گفتگو ها خیلی مهم خواند. او همچنان سفر راحیل شریف لوی درستیز پاکستان را به افغانستان برای مستحکم ساختن گفتگو های صلح نیز موثر و مهم دانست.

هر چند سرتاج عزیز حل مشکلات از طریق راه های سیاسی را یک چالش خواند اما برای موفقیت این روند از بعضی اقداماتی یاد کرد که از آن جمله برای آغاز گفتگو های صلح نگذاشتن پیش شرط ها هم شامل است.

آقای عزیز گفت"اول برای گفتگو های صلح وآشتی شرایطی لازم است که طالبان مسلح را روی میز مذاکرات بیاوریم و آنها را تشویق نماییم که از خشونت دست بردارند از اقدامات زورگویی برای به دست آوردن اهداف سیاسی بگذرند و این بسیار مهم است که با آغاز گفتگو های صلح پیش شرط ها یکجا نباشد."

او افزود مهم اینست که نخست گفتگو ها میان دو طرف صورت گیرد و اگر گفتگو ها نتیجه نداد و بعد در مقابل آن عده از گروه های که برای گفتگو های صلح آماده نیستند روی فشار آوردن بالای آنها گفتگو صورت گیرد.

سرتاج عزیز گفت"در روند گفتگو های صلح اقدامات جدی برای باز کردن راه های گفتگو های رو در رو با طالبان خیلی مهم است وکسانیکه این روند را نمیخواهند از اقدامات نظامی کار گرفته شود وبرای آنها پیشنهاداتی ارایه نگردد.

عبدالله عبدالله رئیس اجراییه امروز به خبرنگاران گفت "دراین نشست روی چهار چوب کار و نقشه راه در راستای رسیدن به صلح پایدار ومصالحه صحبت میشود که چه اقدامات باید صورت بگیرد وهر کشور در حد خود چه کار های را انجام میدهد تا زمینه گفتگو مساعد شود وقتی که زمینه گفتگو مساعد میشود راهی که برای گفتگو در پیش میگیریم چه است."

او گفت قبل از اینکه زمینه گفتگو های رو دررو با مخالفین مسلح مساعد شود یک یا دو نشست دیگر نیز انجام مییابد.

تفکیک گروه های آشتی پذیر وآشتی ناپذیر

حکومت افغانستان میخواهد که درنشست اسلام آباد گروه های آشتی پذیر و آشتی ناپذیر مشخص گردند.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور روز گذشته در گفتگو با اعضای مشرانو جرگه درمورد گفتگو های صلح دراسلام آباد گفت که حکومت افغانستان میخواهد تعهداتی را به دست آورد تا آن عده از مخالفین مسلح که این بارحاضر به گفتگو های صلح نیستند درمقابل آنها اقدامات نظامی صورت گیرد.

آقای عزیز در نشست امروز گفت"تفاوت میان افراد آشتی پذیر و آشتی ناپذیر و اینکه چه قسم باکسانیکه حاضر به آشتی نیستند معامله صورت بگیرد، زمانیکه همه راه های آوردن آنان به میز مذاکره مسدود گردد میشود که آنها مورد تعقیب قرار گیرند."

ازسوی دیگر جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه میگوید که امروزدر نشست چهار جانبه در اسلام آباد گفتگو ها روی اینکه کدام گروه ها وافراد از میان طالبان تمایل به گفتگو های صلح دارند وکدام یک از این گروه ها وافراد هنوز هم تمایل به جنگ دارند،صورت میگیرد تا یک وضاحت کامل درمورد این افراد وگروه ها وجود داشته باشد.

وی افزود تا در روشنی با این گفتگو ها ،با کسانیکه میخواهند صلح کنند با آنها گفتگوهای صلح انجام شود وبا کسانیکه میخواهند به جنگ ادامه بدهند با آنها از راه های نظامی عمل شود تا مشکل جنگ درافغانستان خاتمه یابد.

فیصل گفت که دراین نشست روی چگونگی گفتگو های صلح نیز صحبت صورت میگیرد که چه وقت درکجا وبا کی این گفتگو ها آغاز شود وچه نتیجه لازم از آن گرفته شود.

XS
SM
MD
LG