لینک های دسترسی

Breaking News

وحید عمر استعفی کرد


وحید عمر استعفی کرد

وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید استعفی خود را به رئیس جمهور تسلیم نموده و دلیل آنرا مشکلات شخصی بیان نمود. وحید عمر بروز دوشنبه طی یک کنفرانس مطبوعاتی منحیث سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت استعفی وی روند اداری بوده و کدام مسلۀ سیاسی را در قبال ندارد.

وحید عمر جزئیاتی را در مورد دلیل استعفی خود ارائه ننمود و نه هم در مورد اینکه آیا به کدام سمت دیگری گماشته خواهد شد اظهار نظر نکرد.

آقای وحید عمر ضمن مسئلۀ استفعی در مورد اظهارات لینزی گراهام، سناتور امریکائی مبنی بر ساختار پایگاه دایمی نظامی امریکائی در افغانستان گفت، در رابطه به این موضوع با حکومت افغانستان رسماً بحث صورت نگرفته و حکومت افغانستان روی روابط ستراتیژیک طویل المدت با ایالات متحده و اینکه بعد ازتکمیل انتقال امنیت در سال 2014 روابط بین آن دو کشور چه شکل را بخود اختیار خواهد نمود، در جریان است.

سخنگوی رئیس جمهور ضمناً در مورد توقف تانکر های نفت در سرحد ایران نگرانی کابینه را واضح نموده ابراز داشت که در رابطه به این موضوع در جلسۀ روز دوشنبه کابینه بحث صورت میگیرد.

XS
SM
MD
LG