لینک های دسترسی

Breaking News

غنی خواستار تعیین تاریخ انتخابات پارلمانی شد


آقای غنی گفته است که تاریخ انتخابات آینده باید در مشورت با کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اعلان شود
آقای غنی گفته است که تاریخ انتخابات آینده باید در مشورت با کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اعلان شود

رئیس جمهور افغانستان گفته است که کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی مستقل و بی طرفانه بوده و ادامه خواهد یافت.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از کمیسیون اصلاحات انتخاباتی خواسته است که تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را پیشنهاد کند.

انتخابات پارلمانی افغانستان که قرار بود چند ماه پیش برگزار شود به دلیل نبود وجوه کافی و آماده نبودن کمیسیون مستقل انتخابات، تا کنون با تاخیر روبرو شده است.

رئیس جمهور غنی ضمن دریافت پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افزود که حکومت افغانستان به اصلاح نظام انتخاباتی متعهد بوده و افزود که کار این کمیسیون ادامه خواهد یافت.

صدیق الله توحیدی، معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می گوید که تعیین تاریخ انتخابات و در کل ترتیب تقویم انتخابات از صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است، اما افزود که تاکید رئیس جمهور بر اصلاحات ساختاری انتخابات است تا هر چه زودتر زمینه برای اعلام تاریخ برگزاری انتخابات مهیا شود.

آقای غنی ضمن ستایش از کارکرد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی گفت که کمیسیون مذکور با استقلالیت و بی طرفی وظایف خود را انجام داده است.

در همین حال شمالی از حقوقدانان و آگاهان سیاسی می گویند که اعلام تاریخ برگزاری انتخابات صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است و به گفتۀ آنان رئیس جمهور نباید به نام اصلاحات، خود مرتکب قانون شکنی شود.

فاروق بشر، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل می گوید که چنین اقدام نتایج نادرستی در پی خواهد داشت، چون به گفتۀ وی "پیامد قانون شکنی" منفی است.

اما محمد عبده، عضو کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه با درنظرداشت تمویل روند انتخابات افغانستان از سوی جامعۀ جهانی می گوید که باید در ترکیب اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، طرزالعمل ها و اسناد داخلی کمیسیونها به شمول کمیسیون شکایات انتخاباتی اصلاحات آورده شود، چیزی که به گفتۀ وی جامعۀ جهانی نیز خواستار آن است.

ترتیب فهرست دقیق رأی دهندگان، تنظیم رابطه نزدیک با وکیل و مؤکل، کاهش فاصله مرکز رأیدهی با رأی دهنده، مشخص ساختن شرایط تحصیلی برای نامزدان شورای ملی، تخصیص سهم بیشتر کرسی ها برای زنان، ترکیب جدید کمیتهء گزینش کمیسیون های انتخاباتی، زمان کار اعضای کمیسیون های انتخاباتی و ایجاد کمیتهء شفافیت به خاطر پاسخگو بودن کمیسیون های انتخاباتی از پیشنهادات عمدۀ کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بوده است.

در سلسلۀ سفارشات یازده گانۀ این کمیسیون یکی هم پیشنهاد استفاده از کارمندان دولتی در روند برگزاری انتخابات بوده است تا از آن طریق مصارف برگزاری انتخابات کاهش یابد.

به گفتۀ مقامهای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برگزاری همزمان انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی حدود ۶۴ میلیون دالر هزینه بر می دارد و تنها در روز برگزاری انتخابات ۱۱۰ هزار نفر به کار گماشته می شود.

XS
SM
MD
LG