لینک های دسترسی

انتقال اچ آی وی در افغانستان عمدتا از راه خون است


منشی عمومی ملل متحد در روز تجلیل از "مبارزه با ایدز" گفت که دست آوردها در عرصۀ مبارزه با این بیماری چشمگیر است اما می تواند از دست رود.

بن کی مون، روز دوشنبه در مورد اهمیت تداوی این بیماری به ویژه در نزد اطفال و زنانی تاکید ورزید که دسترسی کامل به خدمات صحی ندارد.

آقای بن از رهبران جهان خواست تا با اجرای اقدامات لازمی تلاش ورزند، بیماری ایدز را تا ۲۰۳۰ محو و نابود سازند.

ایچ آی وی، ویروسی است که به واسطۀ مقاربت های جنسی غیر مصئون، انتقال خون، استفاده از وسایل جراحی، سرنج و لوازم سلمانی منتن و برخی اوقات هم از مادر مصاب به طفل آن انتقال میآبد.

اما افغانستان از جمله کشور هایست که در آن رقم مبتلایان ایدز رو به افزایش نهاده است.

داکتر فدامحمد پیکان، رئیس برنامۀ مبارزه و کنترول بیماری ایدز در وزارت صحت عامه می گوید که افزایش آزمایشات طبی باعث شده تا افراد بیشتری مصاب شناسایی گردند اما می افزاید که رقم مبتلا به آن بیماری کاهش یافته است.

آقای پیکان می گوید انتقال بیماری ایدز در افغانستان "عمدتاً از انتقال خون افراد مصاب به افراد سالم صورت می گیرد تا از مقاربت های جنسی."اما می افزاید که زنان مصاب این ویروس را از شوهران شان گرفته اند.

داکتر مجیب الرحمن څمکنی، معاون کمیسیون صحی ولسی جرگه به رادیوآشنا گفت که ایدز از بیرون مرز ها به افغانستان آمده و در پهلوی یک مشکل اجتماعی منشأ سیاسی نیز دارد.

اعراض و علایم، راه های وقایه و در نهایت تداوی این بیماری را از این لینک شنیده می توانید.

XS
SM
MD
LG