لینک های دسترسی

ایسا بهترین ادارۀ جذب سرمایه گذاری شناخته شد


ادارۀ آیسا این جایزه را در حالی بدست میاورد که رئیس جمهور افغانستان، هفتۀ قبل دستور ادغام این اداره را با وزارت تجارت صادر کرد

در نشست سالانۀ سرمایه گذاری که هدف آن تشویق آدارات جذب سرمایه گذاری می باشد و برای سه روز در امارات متحده عرب برگذار شده بود، ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا توانست تا با بهترین طرح جذب سرمایه ها در آسیایی میانه، مستحق جایزه شناخته شود.

ادارۀ آیسا طرح چگونگی جذب سرمایه ها را چهار ماه قبل به هیئت داوری بین المللی در امارات متحده عرب ارائه کرده بود.

ادارۀ آیسا این جایزه را در حالی بدست میاورد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، هفتۀ قبل دستور ادغام این اداره را با وزارت تجارت صادر کرد.

محمد قربان حقجو رئیس ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری افغانستان می گوید که مدغم شدن این اداره با وزارت مالیه سبب خواهد شد تا فعالیت ها و جذب سرمایه های خارجی در افغانستان کاهش یابد.

XS
SM
MD
LG