لینک های دسترسی

Breaking News

راه تداوی زوال عقلی تشخیص آن در مراحل ابتدایی مرض است


راه تداوی زوال عقلی تشخیص آن در مراحل ابتدایی مرض است

گزارش سالانۀ منتشر شده توسط الزائمر دیزیزس انترنیشنل یا مرکز بین المللی الزایمر و فدراسیون جوامع ملی آلزائمر مشعر است که در برخی کشور ها ممکن نود در صد مبتلایان زوال عقلی تشخیص نشده باشند.

تخمیناً سه نفر از چهار تن مبتلا به زوال عقلی یا یاد فراموشی در سراسر جهان، با وجود که میتواند علاج این مرض نزد آنان مفید ثابت شود، شناسایی نشده اند.

زوال عقلی به شمول رایج ترین شکل آن که بیماری آلزائمر میباشد، بسا موارد با نشانه های بسیار ماهرانۀ شروع میشود که حتی اعضای خانواده ممکن متوجه آن نگردد.

مارتین پرنس نویسنده پیش قدم گزارش جهانی مرض الزائمر در سال روان می گوید، راه های وجود دارد که میتوان بیماران مبتلا به زوال عقلی را حتی در ممالک فقیر شناسایی نمود.

" در اینجا افرادی هستند که به طور معمول با استفاده از کاغذ و قلم تشخیص میشوند. این روش کلینیکی در چهار چوب توانایی و صلاحیت داکتران مربوط به خانواده ها صورت میگیرد."

مارتین پرنس از انستیتیوت روانی در پوهنتون گنگز شهر لندن اضافه نموده گفت:

"تداوی ابتدائی میتواند کم مصرف نیز باشد. آغاز یک برنامه مراقبت در ابتدای مرض میتواند از مصارف گزاف بعدی حتی در کشور های غنی، جلوگیری نماید."

کارشناسان، هزاران مطالعات علمی را برای گزارش سالانه الزائمر مورد بررسی قرار داده و دریافتند که حتی در کشور های فقیر، تداوی ابتدایی این مرض می تواند پیشرفت علائم این مرض را به تاخیر انداخته و در بهبود کیفیت زندگی بیماران و مراقبت آنها کمک نماید.

برای اینکه از این کار سود برده شود، داکتر پرنس می افزاید، مردم باید بیماری زوال عقلی را در مراحل اولیه آن که مریض ساقط حافظه میشود، به رسمیت بشناسند و این ساقط شدن حافظه از سبب کهولت سن نمی باشد.

XS
SM
MD
LG