لینک های دسترسی

Breaking News

غنی بررسی قراردادهای وزارت دفاع را دستور داد


یک قرارداد ۲۸۰ میلیون دالری تیل وزارت دفاع نیز بررسی می شود

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمان بررسی تمام قرارداد های لوژستیک نظامی را پس از بروز ادعا هایی صادر کرد که گویا در مزایدۀ یک قرارداد ۲۸۰ میلیون دالر تیل ساخته کاری شده است.

حمیدالله فاروقی، مسوول تیم بررسی قرارداد های اردوی ملی افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است که ۱۲ قرارداد از یونیفورم نظامی گرفته تا برنج خوراکی سربازان تحت بررسی قرار داد.

آقای فاروقی گفته است که مرحلۀ نخست بررسی این تیم که از سوی رئیس جمهور غنی توظیف شده است، در جریان یک یا دو هفتۀ آینده تکمیل خواهد شد.

فرمان جدید ریاست جمهوری پس از آن صادر می شود که مفتش ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان با رئیس جمهور غنی دیدار کرد و در مورد گزارش های مبنی بر ساخته کاری در روند مزایدۀ قرارداد ها ابراز نگرانی کرد.

یک مقام افغان که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که تمام قرارداد های لوژستیک به شمول تیل به خاطر تحقیقات ایالات متحده فسخ شده است.

قرار است رئیس جمهور غنی از تاریخ ۲۲تا ۲۵ مارچ به ایالات متحده امریکا بیاید و خواست خود را برای بطی ساختن روند خروج سربازان امریکایی از افغانستان تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی بار دیگر تجدید کند.

پس از رویکار آمدن حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور غنی کوشیده است تا روابط خود را با ایالات متحده امریکا – بزرگترین کمک کنندۀ افغانستان- بهتر سازد. روابطی که در آخرین سالهای زعامت حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان به شدت سرد شده بود.

رئیس جمهور جدید افغانستان عهد کرده است که ریشۀ واگیری فساد اداری را از کشورش برچیند و به کمک کنندگان بین المللی اطمینان دهد که مساعدت های آنان به احتیاط و شفافیت تمام به مصرف خواهد رسید.

XS
SM
MD
LG