لینک های دسترسی

Breaking News

دومین دوسیه بزرگ فساد در افغانستان آفتابی شد


سپریم بزرگترین دوسیه فساد یک شرکت خارجی در افغانستان را دارد

شرکت سپریم در قراردادهایش با حکومت امریکا به غبن اعتراف کرده و صدها میلیون دالر جریمه می پردازد.

دو بخش از شرکت انتقالات بین المللی سپریم، سپریم سویس و سپریم امارات متحده عرب، به کلاهبرداری و فساد در قراردهای فروش و انتقال مواد خوراکی، بوتل های آب و نفت به نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان اعتراف کرده است.

وزارت عدلیه امریکا در خبرنامه ای گفته است که بر اساس احکام محاکم در سه ایالت امریکا شرکت سپریم بطور مجموعی، باید بیشتر از ۴۳۴ میلیون دالر به طور جریمه و جبران خساره بپردازد. سپریم پرداخت این مبلغ را پذیرفته است.

در این میان ۲۸۸ میلیون دالر برای رسیدگی به دوسیه جرمی، بیشتر از صد میلیون دالر برای حل دوسیه مدنی، ۴۸ میلیون دالر به منظور جبران خساره، ۹۶ میلیون دالر به طور جریمه جرمی و ده میلیون دالر به شکل ضبط جرمی پرداخته شود.

با آنکه سپریم ۴۳۴ میلیون دالر به دولت امریکا می پردازد، خلاف ورزی این شرکت در اصل حدود ۴۸ میلیون دالر زیان مالی به حکومت امریکا وارد کرده بود.

جرایم مختلف

وزارت عدلیه امریکا گفته است که شرکت سپریم جرایم چون غبن، جعل، دزدی و فساد را در قرارداد با حکومت امریکا مرتکب شده است. این جرایم در میان سالهای ۲۰۰۵-۲۰۰۹ ارتکاب یافت که سپریم قرارداد به ارزش ۸.۸ میلیارد دالر با حکومت امریکا داشت تا به نظامیان امریکایی در نقاط مختلف افغانستان مواد خوراکی، بوتل های آب نوشیدنی و نفت انتقال دهد.

در دو مورد مدیران سپریم اعتراف کرده اند که صورت حسابهای جعلی به وزارت دفاع امریکا ارائه کرده بودند و در مورد دیگری بطور ساختگی قیمت اقلام را تا صد در صد افزایش داده بودند. در موارد دیگر، کارمندان این شرکت از ذخایر نفت در میدان هوایی کندهار که یک پایگاه عمده نیروهای خارجی در افغانستان است، تیل می دزدیدند.

څارنوال آر برندا، یک مقام وزارت عدلیه امریکا گفته است "حل مدنی و توافقات حاصل شده مبین تلاش های متداوم وزارت عدلیه است برای حسابدهی قراردادیانی که از امور جنگی بهره می بردارند. این وزارت قراردادیانی را هدف قرار می دهد که آن پول مالیه دهندگان را می گیرند که حق آنرا ندارند."

سپریم یک شرکت بین المللی انتقالات است که در نقاط مختلف جهان فعالیت دارد. این شرکت در سیزده سال گذشته یکی از قراردادیان عمده نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان بویژه در فروش و انتقال مواد خوراکی و نوشابه بود.

حجم مالی دوسیه کلاهبرداری شرکت سپریم که بالغ به ۴۳۴ میلیون دالر می گردد، این قضیه را در ردیف دومین دوسیه بزرگ فساد در افغانستان قرار می دهد.

بزرگترین دوسیه فساد مالی در افغانستان مرتبط با افتضاح کابلبانک بود که در آن بیشتر از ۹۶۰ میلیون دالر بطور غیرقانونی میان افراد ردوبدل شد.

XS
SM
MD
LG