لینک های دسترسی

Breaking News

ارگ رحمت الله نبیل را به "دروغگویی" متهم کرد


ریاست جمهوری افغانستان اظهارات رئیس پیشین امنیت ملی مبنی دخالت رئیس جمهور در امور نهاد های حکومتی را نادرست خواند.

به دنبال حملۀ دوشنبهء طالبان در شهرنو کابل، رحمت الله نبیل رئیس پیشین ادارۀ امنیت ملی، رئیس جمهور محمد اشرف غنی را به دخالت های بیجا در کار های دوایر حکومتی متهم کرد.

آقای نبیل همچنان رهبران حکومت وحدت ملی را به سبب "رهبری نادرست" به باد انتقاد گرفت.

محمد هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور غنی اما در یک نشست خبری به روز چهارشنبه بیانات آقای نبیل را دور از حقیقت خواند.

آقای چخانسوری گفت: "نبیل در مورد صلاحیت های رئیس جمهور منحیث سر قوماندان اعلی معلومات کم دارد. او ]نبیل[ نمی داند که رئیس جمهور چی صلاحیت های دارد".

چخانسوری گفت که رئیس جمهور غنی در دو سال گذشته تلاش کرده است تا در میان ادارات امنیتی هماهنگی لازم را ایجاد کند.

انتقاد از کارکرد نبیل

آقای چخانسوری می گوید که رهبری پیشین ادارۀ امنیت ملی افغانستان منابع دست داشته این نهاد را در جاهای درست به کار نه برده بود.

به اساس گفته های سخنگوی رئیس جمهور، یک سلسله اصلاحات در اداره امنیت ملی آورده شده است و این اداره از حالت "تحلیلی" به یک نهاد تخصصی مبدل شده است.

آقای چغانسوری با انتقاد از کارکرد آقای نبیل در ریاست امنیت ملی گفت: "نبیل از ادارۀ امنیت ملی یک نهاد تحلیلی ساخته بود و بیشتر از این اقداماتی نداشت. از منابع و امکانات که موجود بود استفادۀ مؤثر نمی کرد و در جاهای آن را به مصرف می راسانید که به فایدۀ امنیت ملی تمام نمی شد".

سخنگوی ریاست جمهوری تاکید ورزید که تمام ادارات دولتی با دست باز به کار های محولۀ خود پرداخته و تلاش جریان دارد تا ارگان های امنیتی به نهاد های غیرسیاسی مبدل شوند.

XS
SM
MD
LG