لینک های دسترسی

پروسه ثبت نام برای انتخابات پارلمانی در ٣٤ ولایت افغانستان آغاز شد


پروسه ثبت نام برای انتخابات پارلمانی در ٣٤ ولایت افغانستان آغاز شد

سخنگوى کمیسیون مستقل انتخابات گفت، آغاز عملیه ثبت نام رای دهنده گان در سراسر کشور تا تاریخ ٢١ اسد ادامه پیدا میکند.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز شنبه اعلام کرد که در سلسله آماده گی ها براى انتخابات ولسى جرگه ٢٧ ام سنبله ١٣٨٩ هجرى شمسی، و بر اساس جدول زمانى از قبل اعلام شده یی این انتخابات، روند ثبت نام رای دهنده گان در ٣٤ ولایت کشور آغاز شده است.

نور محمد نور، سخنگوى کمیسیون مستقل انتخابات گفت، آغاز عملیه ثبت نام رای دهنده گان در سراسر کشور امروز شروع شده و تا تاریخ ٢١ اسد ادامه پیدا میکند.

در جریان این دو ماه، روند ثبت نام در ٣٤ ولایت، مراکز ثبت نام ایجاد خواهد شد تا براى آن عده افغان هاى که در پروسه هاى قبلى ثبت نام کارت رای دهى دریافت نکردند، و یا کارت رایدهی شان مفقود شده است، کارت رای دهی داده شود. همچنان کسانی که از یک ولایت به ولایت دیگر نقل مکان کرده اند، و آنعده افغان های که به تازگی به کشور عودت کرده اند، و کسانى که به تازه گى به سن قانونى واجد شرایط (هجده) پا گذاشته اند، میتوانند کارت رای دهی حاصل نمایند.

سخنگوى کمیسیون مستقل انتخابات در مورد فعالیتهاى کمیسیون به رسانه ها معلومات داده گفت، کمیسیون روى مشخص نمودن نام هاى کاندیدان در ورقه هاى رایدهى به اساس قرعه و نهایى کردن لست نامزد ها، شدیدا کار میکند.

به همین ترتیب لیست حدود ٦٨٣٥ مراکز رای دهى در تقریبا به ٢٠٠٠ محل رای دهى، به نهاد هاى امنیتى کشور و قوای بین المللى سپرده شده است. کمیسیون انتخابات مصمم است که در محلاتى که امنیت کارمندان کمیسیون و رای دهنده گان تامین نباشد و یا اینکه امنیت ناظران ملى و بین المللى و نماینده گان رسانه ها تامین نباشد، صدوق هاى رایدهى را ارسال نمیکند.

XS
SM
MD
LG