لینک های دسترسی

Breaking News

حمله طالبان بر پایگاه هوایی بگرام


ناتو می گوید شورشیان طالب ، روز چهارشنبه، یک حمله جسورانه را بر یکی از بزرگترین پایگاه های ناتو در افغانستان انجام داده، یک قراردادی امریکائی را به قتل رسانده و حد اقل نه عسکر امریکائی را زخمی ساختند.

ناتو می گوید در جریان حمله صبح چهارشنبه در پایگاه هوائی بگرام حد اقل ۱۰ شورشی کشته شده است.

شورشیان که بعضی شان واسکت های انتحاری به تن داشتند، از سلاح خفیف، راکت ها و بم های دستی استفاده نمودند، ولی جگرن (ویرجینیا مک کیب) گفت حمله کننده گان به پایگاه نظامی داخل شده نتوانستند. وی گفت به یکی از تعمیرات این پایگاه خسارات جزئی وارد گردید است.

فیر گلوله برای چندین ساعت دوام نمود که بعداً در پایان روز کمتر گردید.

طالبان مسؤلیت این حمله را ادعا نمودند، آنها می گویند بیست شورشی در این حمله دست داشت .

در یک حملهٌ جداگانه، ناتو می گوید یکی از عساکرآن در جریان یک انفجار بم در جنوب افغانستان کشته شد.

مارک سدویل نمایندهُ ارشد ناتو در بخش ملکی، از حملات بیشتر دهشت افگنی در روز های آینده هشدار می دهد.

خشونت روز چهارشنبه یک روز بعد از آن صورت گرفت که طالبان بر یک کاروان عساکر ناتو در کابل حمله نموده حد اقل هژده نفر را بشمول شش عسکر ناتو قتل رساندند،. از جملهٌ این شش عسکر پنج تن آن امریکائی و یکتن دیگر آن کانادائی بود.

در حالیکه امریکا برای عمده ترین عملیات نظامی در قندهار، سنگر مستحکم طالبان آمادگی می گیرد، شورشیان طالب در دوازده ماه گذشته حملات شانرا افزایش بخشیده اند.

همچنان به روز چهارشنبه (جیکب کیلنبرگر) مسؤل کمیتهٌ بین المللی صلیب سرخ گفت اوضاع بشری در افغانستان بهبودی حاصل ننموده است. وی در ژنیڤ، به خبرنگاران گفت صلیب سرخ پلانی برای کاهش عملیات در آنکشور ندارد.

XS
SM
MD
LG