لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز تسلیم گیری مسئولیت زندان بگرام توسط افغانستان


حکومت افغانستان مسئولیت زندان تحت اداره ایالات متحده در بگرام را آغاز کرده است.

محمد قاسم هاشم زی، معین وزارت عدلیه افغانستان بروز شنبه به خبرنگاران گفت عملیۀ مذکور یک سال بطول خواهد انجامید. اردوی ایالات متحده تقریبا 300 نفر را به حیث ناظر قبل ازتصدی مسئولیت زندان آموزش داده اند.

زندان بگرام درنزدیکی کابل برای نگهداری از تندروان مظنون دستگیرشده در جریان تهاجم سال 2001 تحت رهبری ایالات متحده برطالبان مورد استفاده قرار می گیرد.

زندان جدید بگرام ماه نومبر گذشته یعنی تقریبا 4 ماه قبل افتتاح شد و برای تامین شرایط زیست بهتر برای زندانیان درمقایسه به زندان قبلی طراحی شده است.

گروه های حقوق بشری اتهامات بدرفتاری درزندان بگرام بشمول لت وکوب و توقیف طولانی بدون اتهام را بیان کرده بودند.

XS
SM
MD
LG