لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار در بگرام - 2003-10-03


يک انفجار قريه ای را در نزديک پايگاهء هوائی بگرام در شمال کابل تکان داده است.

شاهدان عينی ميگويند درين واقعه حد اقل هفت نفر کشته و چندين تن ديگر مجروح شده اند. انفجار در نزديکی دروازهء عمومی مرکز قوماندانی قوای ايالات متحده در افغانستان رخ داد.

مقامات نظامی ايالات متحده که واقعه را تحت تحقيق قرار داده اند تائيد کردند که جراحاتی صورت گرفته ولی از هلاکت کسی چيزی نگفتند.

يکی از باشندگان محل گفت انفجار وقتی رخ داد که ساکنين يک منزل يک آلهء منفجره را حمل می کردند.

واضح نشده که چرا آنها اين مواد منفجره را حمل ميکردند اما بعضی از افغان ها مواد منفجره و فلزات مهمات و ساير تجهيزات نظامی را خريد و فروش می کنند.

در يک انفجار تصادفی در ماهء گذشته در خارج پايگاهء بگرام يک تعداد مردم کشته و مجروح شدند.

قبلاً در طول روز يک مامور نظامی ايالات متحده گفت امروز دو انفجار در نزديک پايگاه شنيده شد ولی وضع واضح نشده است.

XS
SM
MD
LG